אבא אני כובשת: אבות ובנות בשירה העברית החדשה

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

תקציר

"הספר עוסק ביחסי אבות ובנות בשירתן של דליה רביקוביץ, תרצה אתר ויונה וולך - שירה שדמות האב - נוכחותה, היעדרה או אובדנה, ממלאת בה תפקיד מרכזי, ובוחן את ייצוגי האב הפרטי והפואטי בשירתן של השלוש ואת תפקודו הסמלי של האב כסמן התרבות הפטריארכאלית, החוק והשפה. אגב כך נחשפים גם המתחים בין ממדיו הסמליים של האב ובין ממדיו האנושיים הקונקרטיים. בסקירה ביקורתית של תיאוריות פסיכואנליטיות, אנתרופולוגיות וספרותיות העוסקות ביחסי אבות ובנות חושפת הכותבת כשלים בנרטיב האדיפלי הרווח וקוראת תיגר על השיח הפמיניסטי שבו השימוש במושגים של יחסי כוח, שליטה וכפיפות משעתק את חולשתן ושוליותן של הבנות. הביקורת על תפיסות אלה היא גם ביקורת נוקבת על הדרך שבה נדונה ונקראה שירתן של רביקוביץ, וולך ואתר במחקר ובהיסטוריוגרפיה של השירה העברית החדשה. סתיו מזהה בשירתן של משוררות אלה סירוב לקבל את המקום המוקצה להן ולשירתן בשושלת ההגמוניה הגברית, וצורך לייצר עם האב התקשרות המושתתת על הדדיות, דיאלוג ומרחב יצירה" -- מעטפת אחורית
שפה מקוריתעברית
מקום הפרסוםתל אביב
מספר עמודים383
סטטוס פרסוםפורסם - 2014

סדרות פרסומים

שםמסה קריטית : סדרת ספרי מחקר בספרות העברית
מוציא לאורדביר

Keywords

 • 1936-2005
 • 1936-2005 -- Criticism and interpretation
 • 1936-2005 -- ביקורת ופרשנות -- ביקורת ופרשנות -- ביקורת ופרשנות -- النقد والتفسير
 • 1941-1977
 • 1941-1977 -- Criticism and interpretation
 • 1944-1985
 • Atar
 • Dalia
 • Fathers and daughters -- Israel -- Poetry
 • Fathers and daughters in literature
 • Israeli -- 20th century -- History and criticism
 • Israeli poetry -- 20th century -- Themes
 • Ravikovitch
 • Tirza
 • Wallach
 • Women poets
 • Yona
 • Yona -- Criticism and interpretation
 • motives
 • Атар
 • Волах
 • Иона
 • Тирца
 • אבות ובנות -- ישראל -- שירה
 • אבות ובנות בספרות
 • אתר
 • דליה
 • וולך
 • יונה
 • נשים משוררות ישראליות
 • רביקוביץ
 • שירה ישראלית -- המאה ה-20 -- נושאים ומוטיבים
 • תרצה
 • أتار، ترتسا

מזהה דאנאקוד

 • דאנאקוד
 • 000100067019

נושאי הקטלוג המאוחד

 • uli
 • Atar, Tirca -- 1941-1977
 • Atar, Tirtsah -- 1941-1977
 • Atar, Tirza -- 1941-1977
 • Atar, Tirzah -- 1941-1977
 • Attar, Tirza
 • Fathers and daughters -- Israel -- Poetry
 • Fathers and daughters in literature
 • Israeli poetry -- 20th century -- Themes, motives
 • Rabikovich, Dalia -- 1936-2005
 • Rabikovitch, Dahlia -- 1936-2005
 • Rabikovitch, Dalia -- 1936-2005
 • Rabikovitch, Daliah -- 1936-2005
 • Rabiḳovits, Daliyah -- 1936-2005
 • Ravikovitch, Dahlia -- 1936-2005
 • Ravikovitch, Dalia -- 1936-
 • Ravikovitch, Dalia -- 1936-2005
 • Raviḳovits, Daliyah -- 1936-2005
 • Wallach, Yona
 • Wallach, Yona -- 1944-1985
 • Wolach, Yona -- 1944-1985
 • Women poets, Israeli -- 20th century
 • Атар, Тирца -- 1941-1977
 • Атар, Тірца -- 1941-1977
 • Волах, Иона -- 1944-1985
 • אתר, תרצה -- 1941-1977
 • וולך, יונה -- 1944-1985
 • ולך, יונה
 • סלור, תרצה
 • ראביקוביץ, דליה בת לוי
 • רביקוביץ, דליה -- 1936-2005
 • أتار، ترتسا

פורמט ציטוט ביבליוגרפי