• Rehovot

   ישראל

  20112023

  פעילות מחקר לפי שנה

  אם ביצעת שינויים כלשהם ב-Pure, הם יוצגו כאן בקרוב.

  טביעת אצבע

  תחומי מחקר אלו נובעים מהפרסומים המדעיים של אדם זה. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.
  • 1 פרופילים דומים

  שיתופי פעולה ותחומי מחקר עיקריים בחמש השנים האחרונות

  שיתוף פעולה עם חוקרים ממדינות/אזורים חיצוניים מהתקופה האחרונה. לפרטים, יש ללחוץ על הנקודות או