טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר שבהם The Halpern Center for the Study of Jewish Self-Perception פעיל. תחומי מחקר אלו נובעים מהפרסומים המדעיים של חברי הארגון הזה. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.