פרופיל ארגון

פרופיל ארגוני

The Physics Department conducts experimental and theoretical research programs in many cutting edge areas of current interest. The researchers are clustered into several groups:

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר שבהם פיזיקה פעיל. תחומי מחקר אלו נובעים מהפרסומים המדעיים של חברי הארגון הזה. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

שיתופי פעולה ותחומי מחקר עיקריים בחמש השנים האחרונות

שיתוף פעולה עם חוקרים ממדינות/אזורים חיצוניים מהתקופה האחרונה. לפרטים, יש ללחוץ על הנקודות או