פרופיל ארגון

פרופיל ארגוני

The Philosophy Department at Ben-Gurion University of the Negev distinguishes itself in a variety of ways. We offer courses in metaphysics, epistemology, philosophy of mind, political philosophy, philosophy of mathematics, ethics, and aesthetics.

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר שבהם פילוסופיה פעיל. תחומי מחקר אלו נובעים מהפרסומים המדעיים של חברי הארגון הזה. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

שיתופי פעולה ותחומי מחקר עיקריים בחמש השנים האחרונות

שיתוף פעולה עם חוקרים ממדינות/אזורים חיצוניים מהתקופה האחרונה. לפרטים, יש ללחוץ על הנקודות או