פרופיל ארגון

פרופיל ארגוני

The department offers the degrees of Bachelor of Science, Master of Science, and Doctor of Philosophy in various academic programs, including Computer Science, Bioinformatics, and Software Engineering (jointly with the Engineering School), as well as numerous joint interdisciplinary degrees with the Mathematics, Physics, Electrical Engineering, Chemistry, Geology, Cognitive Sciences, and other departments. The department also offers several different M.Sc. programs, including Computer Science, Computational Biology, Cyber Security, and AI and Autonomous systems. All undergraduate and graduate programs provide carefully blend of solid theoretical foundations with exposure to practical issues and broadly applicable ideas in computer science. As a result, our graduates are highly valued in industry and in top universities worldwide.

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר שבהם מדעי המחשב פעיל. תחומי מחקר אלו נובעים מהפרסומים המדעיים של חברי הארגון הזה. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

שיתופי פעולה ותחומי מחקר עיקריים בחמש השנים האחרונות

שיתוף פעולה עם חוקרים ממדינות/אזורים חיצוניים מהתקופה האחרונה. לפרטים, יש ללחוץ על הנקודות או