פרופיל ארגון

פרופיל ארגוני

The Department of the Arts at Ben-Gurion University currently encompasses academic activities in three fields: Art History (B.A., M.A., Ph.D.), Fine Arts (B.F.A.), and theory and history of Music (B.A. studies).
In our Art History curriculum, we aim to broaden the strict historical perspective and move toward areas concerning visual literacy, theory, and criticism. We also move gradually toward the adoption of new methodologies of research and study related to other fields such as cultural studies, gender studies, psychology, etc. These areas are intrinsically related to the artistic presence developing around us, in the context of contemporary art in general and Israeli art in particular.

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר שבהם אמנויות פעיל. תחומי מחקר אלו נובעים מהפרסומים המדעיים של חברי הארגון הזה. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

שיתופי פעולה ותחומי מחקר עיקריים בחמש השנים האחרונות

שיתוף פעולה עם חוקרים ממדינות/אזורים חיצוניים מהתקופה האחרונה. לפרטים, יש ללחוץ על הנקודות או