הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר שבהם הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית פעיל. תחומי מחקר אלו נובעים מהפרסומים המדעיים של חברי הארגון הזה. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

שיתופי פעולה ותחומי מחקר עיקריים בחמש השנים האחרונות

שיתוף פעולה עם חוקרים ממדינות/אזורים חיצוניים מהתקופה האחרונה. לפרטים, יש ללחוץ על הנקודות או