קתדרת חייקין לגיאו–אסטרטגיה

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר שבהם קתדרת חייקין לגיאו–אסטרטגיה פעיל. תחומי מחקר אלו נובעים מהפרסומים המדעיים של חברי הארגון הזה. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.