המרכז לחקר וטיפוח רוח האדם

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר שבהם המרכז לחקר וטיפוח רוח האדם פעיל. תחומי מחקר אלו נובעים מהפרסומים המדעיים של חברי הארגון הזה. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.