תקשורת בצוות הרפואי בעידן הדיגיטלי: כלי חיוני לטיפול במטופל

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

במערכות הבריאות בעולם חל מהפך בשל גורמים דמוגרפיים, כלכליים, טכנולוגיים ומדעיים. מהפכה זו גוררת בהכרח פיתוח של אסטרטגיות טיפול, תקשורת וכלכלה מותאמות, ובכלל זה מעבר מרפואה שמבוססת על מחלה לטיפול שמבוסס על בריאות: מטיפול שמרוכז ברפואת חירום לרפואה מונעת, מטיפול ביחידים לבריאות האוכלוסייה, מטיפול נקודתי לטיפול כרוני, ממיקוד של המטפל במרכז למטופל במרכז ומכלכלה שמבוססת על תשלום תמורת טיפול לכלכלת בריאות שמבוססת על תשלום עבור תוצאה או עבור ביצוע. נוסף על כך, החדשנות הרפואית, החדשנות התקשורתית והחדשנות הטכנולוגית משנות מהותית את שדה הרפואה והמדע. שמירה על איכות הטיפול ופיתוחה בד בבד עם התמודדות עם עלויות גדלות של מערכת הבריאות מחייבים שיפור וייעול של המערכת, תקשורת ועבודת צוות רב מקצועי במערכת הבריאות כנדבכים חיוניים להשגת מטרות אלו. בניית תקשורת ויישומה וכן עבודת צוות רב מקצועי במערכות בריאות מחייבים הכרה והשרשה של התהליך משלבי ההכשרה המקצועית הראשונה דרך כל שלבי ההכשרה והעבודה בשטח הקליני. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationמפגשים בעולם הבריאות (קובץ בעריכת: סיגל שפרן-תקוה, יהושע שמר, יוסי וייס)
Place of Publicationירושלים
Pages129-138
Number of pages10
StatePublished - 2019

IHP publications

  • ihp
  • Interpersonal communication
  • Medicine -- Study and teaching
  • Teams in the workplace

Cite this