תפקידם של ספרני יעץ והתפיסות שלהם: מחקר איכותני

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המחקר הזה עוסק באופן שבו תופסים ספרני יעץ בישראל את עבודתם ואת הסביבה האקדמית הסובבת אותם. ראיינתי 15 ספרני יעץ במהלך תקופה של ארבעה חודשים ותשובותיהם נותחו בניתוח נושאי. הניתוח העלה חמישה נושאים עיקריים: 1. גורמים בעבודת היעץ כמו מהותה של העבודה, רוטציה במילוי תפקידים ושינויים בסוג השאלות המוצגות בדלפק היעץ. 2. כישורים הדרושים לעבודה במחלקת היעץ ותכונות אופי הדרושות לתפקיד. 3. השפעותיהם של שינויים טכנולוגיים על שירותי היעץ. 4. סטודנטים כמשתמשי מידע. 5. עתידו של היעץ. הממצאים הראו שמהותה של עבודת היעץ לא השתנתה, אף על פי שתפקידי הספרנים התרחבו וטבען של השאלות שנשאלות בדלפק היעץ השתנה. המשתתפים חשבו שספרני היעץ צריכים לגלות אמפתיה וסבלנות בטיפול בפונים, להיות בעלי מיומנויות מצוינות בהוראה ובתקשורת, כמו גם בעלי יכולת ללמוד חומר חדש בעצמם. המשתתפים ראו בשינויים טכנולוגיים שינויים חיוביים וחשו, שאימוץ טכנולוגיות חדשות מעצים אותם. הם חזו שספרני היעץ יהיו בעתיד מדריכים ויועצים שיפתחו שירותים מגוונים שיתאימו למשתמשים השונים. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)63-78
Number of pages16
Journalמידעת
Volume8
StatePublished - 2012

IHP publications

  • ihp
  • Ability
  • Academic libraries
  • College students
  • Education, Higher
  • Librarians

Cite this