תחולתו של חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו בגדה המערבית

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מאמר זה בוחן את התחולה האקסטריטוריאלית של חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ביחס לגדה המערבית בראי המשפט הבינלאומי, להלכה ולמעשה. חלקו הראשון של המאמר עוסק בצורך בהחלה זו בשל קיומם של משטרים משפטיים חלופיים במשפט הישראלי ובמשפט הבינלאומי. חלקיו הבאים של המאמר בוחנים שלוש אפשרויות לתחולה אקסטריטוריאלית של החוק ואת הפרקטיקה של בית המשפט העליון. לסיום, המאמר בוחן את ההשלכות של תחולה אקסטריטוריאלית של חוק היסוד על עמידתה של ישראל בחובותיה על פי דיני הכיבוש. המאמר גורס שתחולה אקסטריטוריאלית של חוק היסוד עשויה לביא להפרת חובות אלו. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)149-186
Number of pages38
Journalשערי משפט
Volume7
StatePublished - 2014
Externally publishedYes

IHP publications

  • ihp
  • Constitutional law
  • Human rights
  • Human rights -- Israel
  • International law

Cite this