תוכניות לקידום חיסכון לילדים ככלי לצמצום עוני בין דורי: מחקר השוואתי על תוכניות מהעולם וניתוח התפתחות המדיניות בישראל

Translated title of the contribution: Child development accounts in Israel

Tehila Refaeli, שושי חרמץ

Research output: Book/ReportReport

Abstract

בחודש ינואר 2017 נכנס לתוקף חוק "חיסכון לכל ילד". החל מאז מדינת ישראל מפעילה
תוכנית חיסכון קבועה לכל הילדים, אזרחי ישראל, בגילאי אפס עד 18 אליה מופקדים על
ידי המדינה 50 שקלים מדי חודש. תוכנית זו מבוססת על מודלים הקיימים ברחבי בעולם
של תוכניות חיסכון לשם פיתוח נכסים לילדים )הנקראות -Accounts Development Child
CDA )אשר מטרתן להבטיח לילדים מעבר לחיים הבוגרים כאשר בידם סכום המאפשר
רכישת נכסים כגון: השכלה על-תיכונית או פתיחת עסק. בישראל, תוכנית זו התקבלה
בשנת 2017 כחוק לאחר שמאז שנת 2000 היו ניסיונות שונים להפכה למדיניות.
Translated title of the contributionChild development accounts in Israel
Original languageHebrew
Number of pages107
StatePublished - Feb 2018

Cite this