'שפתי היא המכלול של עצמי': תפקודה הסימבולי של השפה בפסיכואנליזה ויישומו בפרשנות הרומאן 'סיפור על אהבה וחושך'

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

בדיון כאן אבקש להציג את הרלוונטיות של הסמיוטיקה לפסיכואנליזה, ובייחוד להבנת הסימבוליזציה בתהליך כינון הסובייקט. לשם כך תוצגנה שתי חלוקות מַבחינות שהציע פירס: החלוקה הראשונה היא בין סימן (sign), אובייקט (object) ואינטרפרטנט (interpretant ) והחלוקה השנייה היא בין אייקון (icon), אינדקס (index) וסמל (symbol). בהמשך נראה כיצד מאפשר תיאורו של פירס, המבוסס שני שילושים אלה, להבהיר סימבוליזציה מודעת ולא מודעת. המתודה של פירס וממשיכיו, המבוססת על אינדקסליות (יחסים בין סימנים) ותקשורת (היחסים בין מוען, טקסט/מסר ונמען), מאפשרת להבחין בין יחסים פנימיים בתודעה שיוצרים משמעות לבין אינטראקציות בין התודעה לבין גורמים חיצוניים לה, כמו גורמים לוקאליים (מיקום גיאוגרפי, תרבותי והיסטורי) וגורמים אוניברסליים. לבסוף אציע יישום פרשני של מתודה זו בפרשנות סמיוטית־פסיכואנליטית לרומאן של עמוס עוז "סיפור על אהבה וחושך".
Original languageHebrew
Title of host publicationחיפושית הנפש
Subtitle of host publicationהיבטים בין-תחומיים בפסיכואנליזה
Editorsדורית למברגר
Place of Publicationתל אביב
Pages17-52
Number of pages36
StatePublished - 2020

Publication series

Nameנרקיסוס: סדרה לפסיכואנליזה, פילוסופיה וחקר התרבות

IHP publications

 • ihp
 • Consciousness
 • Dreams
 • Freud, Sigmund -- 1856-1939
 • Hermeneutics
 • Klein, Melanie
 • Language and languages
 • Psychoanalysis
 • Psycholinguistics
 • Semiotics
 • Symbolism
 • Symbolism in literature
 • Winnicott, D. W -- (Donald Woods) -- 1896-1971

Cite this