שנאת הפסד ונטילת רווחי המפר - בעקבות הלכת אדרס

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המאמר עוסק בסוגיית זכאותו של הנפגע מהפרת חוזה לסעדים שתכליתם ליטול מהמפר את הרווחים שהפיק עקב הפרתו, גם כאשר סעד זה מעמיד את הנפגע במצב טוב יותר מזה שבו היה אילו קוים החוזה (או אלמלא נכרת).
Original languageHebrew
Title of host publicationספר שלמה לוין (קובץ)
Pages323-373
Number of pages51
StatePublished - 2013

IHP publications

  • ihp
  • Breach of contract
  • Business losses
  • Cognitive psychology
  • Contracts
  • Profit
  • Remedies (Law)

Cite this