שם מאחורי לי קוראה יבשת: זיכרון הגלות בספרות העברית

Translated title of the contribution: Remembering The Diaspora in Hebrew Literature

Research output: Book/ReportBook

Abstract

"בספר זה בוחן יוחאי אופנהיימר את כתיבתם של משוררים וסופרים חשובים שעלו ארצה, ואף על פי כן עיצבו תודעה גלותית שמבטאת זרות לארץ ישראל, לחברה הקולטת והילידית, לזהות הציונית החדשה, בצד זיקה עמוקה לתרבות היהודית בגלות ולזיכרונה. תודעה גלותית ליוותה, כטענתו, את הספרות העברית בקביעות וברציפות במשך המאה העשרים ותרמה לעיצובה של זהות לאומית שממשיכה את התרבות הגלותית וצומחת מתוכה, ואין היא מציבה את עצמה כניגוד לה. היא תבעה הכרה בכך שאת הגלות אין לזכור רק באמצעות דימויי חולשה וסבילות, אלא גם באמצעות דימויים של עוצמה תרבותית ואתוס חברתי-רוחני. אלה הנושאים הנידונים בספר: עמדתו האנטי-ממלכתית של אלתרמן; כיצד נובעת רגישותה הפוליטית של לאה גולדברג מחוויית הגלות בארץ ישראל; כוחו של הגוף היהודי הפגום על פי אפלפלד; המצאת מסורת צפון-אפריקאית בשירת ארז ביטון; מלנכוליה בשירה החלוצית של העלייה השלישית; היחסים הגלויים והסמויים בין העברית ליידיש בשירי טשרניחובסקי ושלונסקי; תודעת האשמה על עזיבת הבית אצל אבות ישורון; הפער בין העמדה הפוליטית לרגישות הספרותית בנושא הגלות אצל ברנר, ועוד". -- מעטפת אחורית.
Translated title of the contributionRemembering The Diaspora in Hebrew Literature
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Number of pages381
StatePublished - 2015

ULI Keywords

 • uli
 • Alterman, Natan
 • Alterman, Nathan -- 1910-1970
 • Apelfeld, Aharon
 • Appelfeld, Aaron
 • Appelfeld, Aharon
 • Appelfeld, Aharon -- 1932-2018
 • Appelfeld, Aron
 • Avot Yeshurun
 • Bialik, Chaim Nachman -- 1873-1934
 • Bialik, H. N -- 1873-1934
 • Bialik, Hayyim Nahman -- 1873-1934
 • Bialik, Hayyim Nahman -- 1873-1934 -- <<ha->>Hatzotzrah nitbayshah
 • Bialik, Hayyim Nahman -- 1873-1934 -- Hatzotzrah nitbayshah
 • Bialik, Hayyim Nahman -- 1873-1934 -- Trumpet was ashamed
 • Bialik, Hayyim Nahman -- 1873-1934 -- ha-Hatzotzrah nitbayshah
 • Bialik, Haïm-Nahman -- 1873-1934
 • Bialik, Jaim Najman -- 1873-1934
 • Bitton, Erez
 • Biṭon, Erez
 • Bi︠a︡lik, Kh. N. (Khaim Nakhman) -- 1873-1934
 • Bjalik, Chaim Nachman
 • Brenner, Joseph Hayyim -- 1881-1921 -- Breakdown and bereavement
 • Brenner, Joseph Hayyim -- 1881-1921 -- Shekhol ṿe-khishalon
 • Byalik, Haim Nachman
 • Bīṭūn, Īriz
 • Chernichovsky, Saul -- 1873-1934
 • Czernichowski, Szaul
 • Goldberg, Lea -- 1911-1970
 • Goldberg, Leah -- 1911-1970
 • Hebrew literature, Modern -- History and criticism
 • Hebrew literature, Modern -- Themes, motives
 • Israel and the diaspora
 • Jewish diaspora in literature
 • Perlmutter, Yechiel-Alter
 • Tchernichowsky, Saul -- 1875-1943
 • Tchernikovsky, Shaul
 • Tchernikowsky, Saul
 • Tschernichowski, Saulo
 • Tschernichowsky, Saul
 • Tshernichovski, Saul -- 1875-1943
 • Tshernichovsky, Saul -- 1875-1943
 • Tshernichowsky, Saul -- 1875-1943
 • Ṭsherniḥovsḳi, Shaʼul -- 1875-1943
 • Yeshurun, Avot
 • Альтерман, Натан -- 1910-1970
 • Аппелфелд, Арон
 • Аппельфельд, Агарон -- 1932-2018
 • Аппельфельд, Ахарон
 • Аппельфельд, Ахарон -- 1932-2018
 • Бялик, Хаим Нахман -- 1873-1934
 • Гольдберг, Леа
 • Гольдберг, Лея
 • Гольдберг, Лея -- 1911-1970
 • Черниховский, Саул Гутманович -- 1875-1943
 • אלטערמאן, נתן -- 1910-1970
 • אלטרמאן, נתן
 • אלטרמן, נתן -- 1910-1970
 • אלתרמאן, נתן בן יצחק
 • אלתרמן, נתן
 • אלתרמן, נתן -- 1910-1970
 • אפלפלד, אהרן
 • אפלפלד, אהרן -- 1932-2018
 • ב"ק
 • ב-ק
 • ביאליק, ח. נ -- 1873-1934
 • ביאליק, חיים נחמן
 • ביאליק, חיים נחמן -- 1873-1934
 • ביאליק, חיים נחמן -- 1873-1934 -- <<ה>>חצוצרה נתביישה
 • ביאליק, חיים נחמן -- 1873-1934 -- החצוצרה נתביישה
 • ביאליק, חיים נחמן -- 1873-1934 -- החצוצרה נתבישה
 • ביאליק, חיים נחמן -- 1873-1934 -- חצוצרה נתביישה
 • ביאליק, חיים נחמן בן יצחק יוסף
 • ביטון, ארז
 • ביטון, ארז -- 1942-
 • ביליק, חיים נחמן
 • בן גוטמן
 • ברנר, יוסף חיים -- 1881-1921 -- שכול וכשלון
 • גולדברג, לאה
 • גולדברג, לאה -- 1911-1970
 • גולדברג, לאה בת אברהם
 • חן, מ
 • טשרנחובסקי, שאול
 • טשרניחובסקי, שאול -- 1875-1943
 • טשרניחובסקי, שאול בן גוטמאן
 • ישורון פרלמוטר, אבות -- 1904-1992
 • ישורון, אבות -- 1904-1992
 • ישרון, אבות -- 1904-1992
 • לאה משורר
 • פרלמוטר, אבות -- 1904-1992
 • פרלמוטר, יחיאל -- 1904-1992
 • צ'רניחובסקי, שאול
 • צ'רניחובסקי, שאול בן גוטמאן
 • بياليك، حاييم نحمن -- 1873-1934
 • بياليك، حييم نحمان -- 1873-1934
 • جولدبرج، ليئه

Cite this