שיתוף ידע ברשתות חברתיות: מבט מאחורי הקלעים של המכללות להוראה

סמדר בר-טל, קריסטה אסטרחן

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

השימוש הגובר ברשתות החברתיות פייסבוק ווטאסאפ מזמן אפשרויות שיתוף מידע רבות. בהמשך למחקרים קודמים שעסקו בשיתוף ידע בכלל ובמחקר ראשוני על תכנים סוגים ומניעים של שיתוף מידע בקרב תלמידי תיכון בישראל בפרט, עלה צורך לחקור אוכלוסייה בוגרת יותר של סטודנטים במכללות להכשרת מורים. מטרת המחקר הייתה לזהות את הסטודנטים ה"משתפים" המרכזיים ואת אוכלוסיית הסטודנטים הנהנת מחומרי השיתוף, לחשוף ולהבין את הסוגים והמניעים לדפוסי שיתוף המידע בהם פעילים. במחקר היה חשוב לשמוע את קולם של הסטודנטים. לכן, נבחרה מתודולוגיית מחקר איכותנית בהם השתתפו שלוש קבוצות מיקוד עם 29 משתתפים ושמונה סטודנטים בראיונות עומק. ממצאי המחקר מצביעים על דפוסי שיתוף ותדירות משתנה למגוון צרכים לימודיים. הם חושפים דפוסים חדשים של שיתוף בחומרי למידה ובלמידה, הנעשים בקבוצות קטנות, גדולות, משתתפים פעילים יותר ופחות ביוזמתם ובתרומתם לשיתוף. כאשר סטודנטים בוחרים לשתף ממניעים אישיים, לימודיים וארגוניים. ממצאי המחקר עשויים להוביל לחשיבה חדשה על דפוס ההוראה והלמידה, סוגי המטלות האישיות והקבוצתיות במכללה להכשרת מורים. המחקר הוא ראשוני בתחום הכשרת המורים בישראל במתודולוגיית מחקר איכותנית ומתוכננים מחקרי המשך בנושא. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
Pages12 (2017), 31ע-25ע
Number of pages14
StatePublished - 2017

IHP publications

  • ihp
  • Online social networks
  • Student teachers
  • Teachers colleges

Cite this