שיקול דעת שיפוטי: העידן השלישי

Translated title of the contribution: Judicial Discretion:: The Third Age

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

שיקול דעת שיפוטי נורמטיבי, שהוא כוח הנתון לשופטים לבחור מבין כמה חלופות חוקיות, עשוי להתייחס לקביעת הדין המהותי, לרבות לסעדים בשל הפרתו, ועשוי להיות גם בעל אופי "שפיטותי" - אם לדון בעתירות לגופם. המאמר טוען כי מוקד הפעלת שיקול הדעת השיפוטי הנורמטיבי במשפט הישראלי, ובמיוחד במשפט החוקתי והמנהלי, השתנה במשך השנים. בעידן הראשון - עד סוף שנות השבעים - נקט בית המשפט העליון גישה מצמצמת באשר לשיקול דעת שיפוטי בהכרעות חוקתיות ומנהליות מהותיות, אך עשה שימוש נרחב בשיקול הדעת השפיטותי. בעידן השני - שלושת העשורים הבאים, ובעיקר בתקופת הכהונה בבית המשפט העליום של אהרם ברק - הורחב שיקול הדעת השיפוטי המוצהר באשר להכרעות המהותיות ובד בבד צומצם מאוד באשר לשאלת הסף השפיטותית של עצם הדיון בעתירות לגופן. באותה עת פותחו כמה וכמה מתודולוגיות הבניה, ובה במשפט הציבורי - מידתיות וסבירות. לאחר פרישתו של הנשיא ברק, ובמיוחד במהלך התקופה שבה השופט אשר גרוניס כיהן כנשיא בית המשפט העליון , ניכרת התפתחותו של עידן שלישי: שיקול הדעת המהותי הרחב נותר על כנו ובמובנים מסוימים אף הורחב בשל צמצום שחל בשימוש במתודולוגיות ההבניה, אך לצד זאת הורחב גם השימוש בשיקול דעת שפיטותי. המאמר מצביע על מעין "שקלול תמורות" (trade off) בין היקף שיקול הדעת השיפוטי המהותי להיקף שיקול הדעת השפיטותי בשני העידנים הראשונים ועל ההתפתחות של נורמות המבנות את הפעלתו של שיקול דעת מהותי כקטגוריית ביניים המבקשת לגשר בין שיקול דעת לכללי , ועם זאת מצביע על הקושי של כללי ההבניה להסדיר החלטות שלטוניות ושיפוטיות. על רקע זה המאמר מבקש להנהיר את הרחבת שיקול הדעת השיפוטי בכללותו בעידן השלישי - הן המהותי והן השפיטותי - ואת צמצום ההיזקקות להבניה, מציג דיון נורמטיבי ראשוני בהתפתחויות אלה, ומעלה אפשרות של עידן רביעי.
Translated title of the contributionJudicial Discretion:: The Third Age
Original languageHebrew
Pages (from-to)605-673
Number of pages69
Journalמשפטים
Volumeמ"ו
Issue number3
StatePublished - 2017

IHP publications

 • ihp
 • Israel -- Bet ha-mishpat ha-elyon
 • Judges
 • Judgments
 • Judicial discretion
 • Judicial process
 • Judicial review
 • Proportionality in law
 • בטלות (משפט)
 • ביקורת שיפוטית על חקיקה
 • בית הדין הגבוה לצדק
 • בית המשפט העליון
 • מידתיות במשפט
 • פסיקה (משפט)
 • שופטים
 • שיקול דעת שיפוטי
 • שפיטה

Cite this