שימועים נושאיים בוועדות הכנסת: סקירה והמלצות

אביטל פרידמן, חן פרידברג

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

"אפשרות קיום שימועים בוועדות הכנסת נמצאת על סדר היום הפרלמנטרי והיא הוצעה בעבר על ידי נציגי המכון הישראלי לדמוקרטיה ככלי לחיזוק יכולת הפיקוח של הרשות המחוקקת על הרשות המבצעת. במדינות שונות קיימים שימועים מסוגים שונים בעלי פוטנציאל פיקוח משתנה. מסמך זה יתמקד בשימועים לפני ועדה (להלן: "שימועים נושאיים"). מטרת השימועים הנושאיים היא לאפשר לוועדות הפרלמנט לברר ביסודיות את הסוגיות שבתחום אחריותן באמצעות תשאול שרים ועובדי מדינה הקשורים לעניין. המסמך המוגש כאן בוחן את היתרונות ואת החסרונות שבאימוץ שימועים נושאיים ומציגם אגב השוואה לנעשה בתחום זה במדינות דמוקרטיות אחרות. אנו ממליצים: (1) לאמץ רשמית את מנגנון השימוע הנושאי בוועדות הכנסת הקבועות ולעגנו בחוק יסוד: הכנסת ובתקנון הכנסת. (2) לקבוע כללים מוסדרים לביצוע שימועים נושאיים ולניהולם בוועדות הכנסת כדי להבטיח את איכותם וכדי למנוע שימוש לא ראוי בהם. (3) לא לאפשר לוועדות לקיים שימועים נושאיים למי שאינם שרים או עובדי השירות הציבורי. עריכת שימוע נושאי צריכה להישאר בידי הכנסת בלבד, שכן השימועים הנושאיים הם עוד כלי לחיזוק יכולות הפיקוח של הכנסת על הממשלה. הענקת הסמכות לערוך שימוע נושאי לגורמים פרטיים תגרום לסטייה מעיקרון דמוקרטי חשוב זה." -- מתוך התקציר.
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Number of pages31
ISBN (Electronic)9789655192209
StatePublished - 2018

Publication series

Nameהצעה לסדר
Publisherהמכון הישראלי לדמוקרטיה
Volume15

ULI publications

  • uli
  • Israel -- Keneset -- Committees
  • Israel -- Keneset -- Management
  • Legislative power -- Israel
  • ישראל -- <<ה>>כנסת -- ועדות
  • ישראל -- הכנסת -- ועדות
  • ישראל -- כנסת -- ועדות

Cite this