שילוב מטה-קוגניציה במבחני שמישות

Translated title of the contribution: Incorporating Metacognition into Usability Testing

פרידה נסאר, רקפת אקרמן, אברהם שטוב

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

פיתוח תוכנה שנועדה לליווי תהליך למידה מחייב שימוש במבחני שמישות המותאמים למטרה זו. בדרך כלל, במבחני שמישות נאספים מדדים אובייקטיבים, כמו זמן ביצוע מטלה ואחוזי הצלחה, ובנוסף נאספים מדדים סובייקטיבים כלליים, כמו שביעות רצון. כדי להתעמק יותר בתהליך הלמידה ובויסות המאמצים הקוגנטיביים, במחקר הנוכחי בדקנו את התרומה של מדדים מתחום המטה-קוגניציה להערכת שימושיות התוכנה. הבדיקה נעשתה על ידי השוואה בין שני ממשקים של אותה תוכנה, שנועדה לתמוך בלמידה של ניהול פרוייקטים בקורס אקדמי. מעבר לניהול פרויקט באופן שוטף, הנבדקים ביצעו סט של משימות נקודתיות, כגון העסקת עובד והקצאת תקציב למשימה. עבור כל משימה הנבדקים התבקשו לדרג ביטחון בתשובה שסיפקו. דירוג הביטחון ביחד עם זמן ביצוע מטלה ונכונות התשובה אפשרו יצירת סט מדדים מורחב להערכת הלמידה. מדדי הביצוע ושביעות הרצון הכלליים לא הצביעו על הבדל בין שני הממשקים, בעוד המדדים המפורטים הצביעו על הבדלים רבים. הממצא החשוב הוא שנמצא כי קיים קשר בין מידת ביטחון היתר לבין הביצוע, כך שבממשק שהישלה את המשתמשים פחות הביצוע היה טוב יותר. המחקר מציע שילוב של מדדים מטה-קוגניטיביים במבחני שמישות לבחינה והערכה יותר מעמיקה של השימוש בתוכנות מחשב המלוות למידה. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionIncorporating Metacognition into Usability Testing
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
Place of Publicationירושלים
Pages10 (שבט תשע"ה, פברואר 2015), ע119-ע126
StatePublished - 2015

IHP Publications

  • ihp
  • Cognition
  • Computer programming
  • Computer software
  • Evaluation
  • Measurement
  • מדידה והערכה
  • מטה-קוגניציה
  • קוגניציה
  • תוכנות מחשבים

Cite this