שיחות על מחקר איכותני

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

"המתודולוגיה האיכותנית תופסת בשנים האחרונות מקום יותר ויותר מרכזי באקדמיה בכל ובאקדמיה הישראלית בפרט. באוהל הרחב של המחקר האיכותני שוכנות במקביל מגוון בפרדיגמות, תפיסות, פרקטיקות ושיטות מחקר. אין "שומרים" בכניסה, וכולם מוזמנים לקיים שיח פנימי כדי לפתח קהילה איכותנית האוחזת במגוון מתודולוגיות ואפיסטמולוגיות. השיח בקרב חוקרים איכותניים הוא הנושא והמטרה של ספר זה. המאמרים באסופה זו מבקשים לקדם שיח מתודולוגי ומודעות מחקרית ולעורר שאלות יותר מאשר תשובות. שיח כזה עם חוקרות וחוקרים איכותניים מאפשר אתנחתא לחשיבה ולבירור סוגיות ייחודיות של מחקר איכותני בשדה המדע ושל האחריות האתית והמתודולוגית שלנו כחוקרים. הספר מציג שיחות על מחקר איכותני במובן הרחב ביותר של המושג, ובכך הוא משמיע קול מקורי וחדשני בקרב הספרות המקצועית בתחום זה. עם המשתתפים בשיחות הללו נמנים מגוון רחב של בולטי החוקרים האיכותניים בארץ, נמציעים לא רק הנחיות וכללים לביצוע מחקרים איכותניים, אלא תובנות וכלים הנובעים מנסיונם האישי ומעוגנים בדוגמאות מחקריות ובהקשר תאורטי, אפיסטמולוגי ומתודולוגי רחב. השיחות נערכות בין חוקרים לבין עצמם, בין חוקרים לחוקרים ובין חוקרים ומשתתפי המחקר. ספר זה מיועד לכל המתעניינים ... [long field truncated]
Original languageHebrew
Place of Publicationתל-אביב
Number of pages343
Editionמהדורה ראשונה
ISBN (Electronic)9789655301953
StatePublished - 2021

DanaCode

  • DanaCode
  • 076900002222

ULI Keywords

  • uli
  • Qualitative research -- Methodology

Cite this