"רוצה אדם בקב שלו...": אפקט הבעלות, הטיית המצב הקיים ושנאת הפסד בגמרא ובפוסקים

טוביה שלמה בר-אילן, נתן קלר

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

כלכלה התנהגותית עוסקת בחקר השפעתם של שיקולים "לא רציונליים" על קבלת החלטות בתחומי חיים מגוונים. אחת התופעות שהתגלו היא אפקט הבעלות. אדם מוכן לשלם עבור חפץ פחות באופן משמעותי ממה שהוא מוכן לקבל עבור חפץ זהה הנמצא ברשותו. במחקר אחר התגלתה תופעת הטיית המצב הקיים. אדם מעדיף לשמר מצב כלכלי קיים או לפחות לשנותו מעט ככל האפשר. ניתן להסביר ששנאת הפסד גורמת לשתי תופעות אלו. הפסד ממוני כואב לאדם יותר ממניעת רווח באותו ערך, אף על פי שמבחינה רציונלית לכאורה אין הבדל ביניהם. במאמר זה נראה כיצד מושגים אלה מהווים מכנה משותף בין כמה סוגיות בגמרא ובפוסקים שממבט נראות רחוקות זו מזו. מכנה משותף זה אף יסייע בהארת הסוגיות כשלעצמן. הסוגיות שבהן דן המאמר עוסקות במגוון נושאים, ובכללם דיני שומרים, אונאה, שומת נזיקין, מעשרות ועוד. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Journalבדד: כתב-עת לעניני תורה ומדע
StatePublished - 2018

IHP publications

  • ihp
  • Business losses
  • Damages
  • Economics -- Psychological aspects
  • Fraud
  • Human behavior
  • Possession (Law)
  • Tithes
  • Watchmen (Jewish law)

Cite this