'רוסים' בישראל: הפרגמטיקה של תרבות בהגירה

נלי אליאס (Editor), יוליה לרנר (Editor), יוליה ברנשטיין, אולגה גרשנזון, אלון וינר, אירינה טחטרובה, אולף טרפיץ, עדנה לומסקי-פדר, טלי לייבוביץ, אינה לייקין, דפנה למיש, נינה סגל-רודניק, רבקה פלדחי, גליה פלוטקין-עמרמי, עדי קונצמן, ילנה קפלן-נייטרמן, יעקב רואי, סווטה רוברמן, תמר רפופורט, דימיטרי שומסקי

Research output: Book/ReportBook

Abstract

יותר מעשרים שנה עברו מאז הגיעו לישראל כמיליון אזרחים לשעבר של חבר המדינות העצמאיות שהיו לפנים ברית המועצות. תפיסותיהם ואורחותיהם של "הרוסים", חברי הקולקטיב דובר הרוסית, הנתפסים לפעמים כמי שחיים ב"גטו רוסי", עודם בגדר חידה בעיני רבים בחברה הישראלית הוותיקה. הספר הזה משמיע את קולן של מגוון קבוצות המשתייכות לקולקטיב דובר הרוסית בישראל: האינטליגנציה; הקהילה ההומו-לסבית; ותיקי מלחמת העולם השנייה; הורים צעירים; סטודנטים למדעי החברה והרוח; נערות אולפנא; משתתפים בתוכנית נעל"ה; מוזיקאי רוק; צרכנים של חנויות המזון הרוסיות; ועוד. קולותיהם שונים זה מזה, אך כולם מדברים רוסית וממחישים את ההטרוגניות העצומה שמאפיינת את דובריה בישראל. מחברי המאמרים המובאים כאן ועורכות הספר הציבו לעצמם את האתגר לפענח את ההטרוגניות הזאת ולדבר על תרבותם של דוברי הרוסית בישראל כעל תרבות ישראלית, כלומר תרבות המיוצרת בישראל, בתוך הישראליות. מקרי הבוחן המתוארים בספר מראים כיצד האתוס הלאומי הישראלי, מערכות סימבוליות ושיחים אידיאולוגיים-פוליטיים המארגנים את המרחב התרבותי בישראל נוכחים בתוך הקולקטיב הדובר רוסית ואף מעצבים את הדינמיקה בתוכו. הספר מראה שהמושגים "גטו רוסי" ו"גטואיזציה" של הנושא הרוסי אינם מאפשרים הבנה של המתרחש בקולקטיב הדובר רוסית בישראל; ולא זו בלבד, המחקר מראה כי גם את המתרחש היום בחברה הישראלית בכללותה אי-אפשר להבין עוד בלי נקודות המבט "הרוסיות".
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Number of pages437
StatePublished - 2012

ULI publications

  • uli
  • Counterculture
  • Culture
  • Israel -- Emigration and immigration -- Social aspects -- Case studies
  • Jews, Russian -- Israel

Cite this