רבן יוחנן בן זכאי ורב עקיבא: יראה או אהבה

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המאמר עוסק במשנה במסכת סוטה פרק ה' משנה ה' שמתארת מחלוקת רעיונית מהותית בין רבן יוחנן בן זכאי לבין רבי עקיבא בדרך הנכונה לעבודת ה'. ריב"ז מדגיש את היראה כיחס נכון של אדם לאלוקיו ואילו רבי עקיבא מלמד את תלמידיו שהיחס ההולם הוא אהבה. התנאים תולים את מחלוקתם בדמותו של איוב כאמצעי ספרותי דרכו עובר המסר החינוכי לתלמידיהם. בחינה של שפע המקורות העוסקים בדמויות אלו מראה כיצד באה לידי ביטוי תפיסתם של שני החכמים במכלול התנהלותם, הן הפרטית והן הציבורית. המאמר מתמקד בתיאור מותם של שני החכמים כפי שהוא מובא בתלמוד הבבלי (ברכות כח ע"ב), ומנסה להראות כיצד תיאורים אלו מבטאים היטב את תפיסתם.
Original languageHebrew
Title of host publicationוהנה רבקה יוצאת (קובץ בעריכת איתמר דגן)
Place of Publicationירושלים
Pages136-140
Number of pages5
StatePublished - 2017

IHP publications

  • ihp
  • Aqiva ben Yosef -- approximately 50-approximately 132
  • Awe
  • Johanan ben Zakkai -- -approximately 80
  • Love

Cite this