קיימות עירונית מקומית ועולמית - חקר מקרה של העיר באר שבע

זאב שטסל, אבינועם מאיר, מידד קיסינגר

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

במחקר נמצא כי השטח הדרוש לקיום תושבי העיר גדול פי 23 משטח העיר. כמו כן, נמצא כי מרבית הצריכה של תושבי באר שבע מתבססת על משאבים שמחוץ לתחומי ישראל, והשימוש במשאבים עולה על יכולת הסביבה הטבעית לספקם באופן מקיים. תוצאות המחקר יכולות לסייע בגיבוש מדיניות מטעם הרשות המקומית והמדינה, שבמסגרתה יקודמו פעולות לצמצום התלות העירונית במשאבי טבע, להקטנת ההשפעה של העיר על הסביבה המקומית והעולמית ולהגברת הקיימות העירונית. (מתוך המאמר) יישובים עירוניים הם מוקדים מרכזיים לצריכת משאבי טבע וליצירת מזהמים, שמשפיעים על המערכות הסביבתיות המקומיות והעולמיות. כדי להתמודד עם ההשפעות השליליות של ערים על הסביבה ולצמצם אותן, יש צורך לנתח ולאמוד את מידת התלות וההשפעה העירונית על הסביבה. מאמר זה מציג מחקר, שהשתמשו בו במדד 'טביעת הרגל האקולוגית' כדי לאמוד את מידת התלות במשאבי טבע וסביבה של העיר באר שבע. במסגרת המחקר נבחנו מגוון רכיבי צריכה עירוניים (מזון, מים, חומרי גלם, חשמל ותחבורה), וחושבו גודל השטח הנדרש לאספקת משאבים לעיר וגודל השטח הנדרש לקליטת הפחמן הדו-חמצני הנוצר כתוצאה מהפעילות בה. בו בזמן, בחן המחקר את מידת התלות במשאבים מקומיים שמקורם בתחומי ישראל לעומת צריכה שהתבססה על משאבים מרחבי העולם.
Original languageHebrew
Pages (from-to)218-225
Number of pages8
Journalאקולוגיה וסביבה
Volume4
Issue number3
StatePublished - 2013

Keywords

 • Beersheba (Israel)
 • Biotic communities
 • City planning
 • Consumers
 • Food industry and trade
 • Forests and forestry
 • Natural resources
 • Sustainability
 • Urban ecology (Sociology)
 • Waste disposal
 • אקולוגיה עירונית
 • באר-שבע (יישוב עירוני)
 • יער וחורש
 • מערכות אקולוגיות
 • משאבים טבעיים
 • פסולת וסילוקה
 • צרכנות וצריכה
 • קיימות
 • קיימות עירונית
 • תכנון ערים
 • תעשיית מזון

IHP publications

 • ihp
 • Beersheba (Israel)
 • Biotic communities
 • City planning
 • Consumers
 • Food industry and trade
 • Forests and forestry
 • Natural resources
 • Sustainability
 • Urban ecology (Sociology)
 • Waste disposal
 • אקולוגיה עירונית
 • באר-שבע (יישוב עירוני)
 • יער וחורש
 • מערכות אקולוגיות
 • משאבים טבעיים
 • פסולת וסילוקה
 • צרכנות וצריכה
 • קיימות
 • קיימות עירונית
 • תכנון ערים
 • תעשיית מזון

Cite this