קול "כתום" וידיים "כחול לבן" - לאומיות ציונית-דתית קרועה בעידן של אי-ודאות

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מטרת מאמר זה לנתח את הקטגוריות החשיבתיות המהוות את הבסיס לעיצובם של מנגנוני הפרשנות של הנרטיב הלאומי הציוני-דתי והשלכותיהן על תפיסת תהליך השלום בכלל ותכנית ההתנתקות בפרט, של הציבור הציוני-דתי. לאחר הקדמה קצרה שתעסוק ברקע להתפתחות הלאומיות הדתית, תציג המחברת את הדילמות המרכזיות המעסיקות את הצבור הציוני-דתי בהקשר הלאומי. הדיון בממד הלאומי יעשה במישור ההיסטורי, הטריטוריאלי, הערכתי-תרבותי והסמנטי, תוך כדי ניתוח טקסטואלי של דברים שנאמרו על ידי קבוצה חברתית זו בבמות שונות בתקופת המאבק על תכנית ההתנתקות של אריאל שרון (2005). לסיום תדון המחברת בהשלכות של דילמות אלו על האופן שבו מפרש הציוני-דתי את המרכיב הלאומי בזהותו, ואילו תוצאות אפשריות יש לניתוח זה על האופן שבו הוא תופס את תהליך השלום בכלל ואת תכנית ההתנתקות בפרט. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationסוגיות בחקר הציונות הדתית: התפתחויות ותמורות לדורותיהן (קובץ בעריכת ישי ארנון, יהודה פרידלנדר ודב שוורץ)
Place of Publicationרמת גן
Pages91-118
Number of pages28
StatePublished - 2012

IHP publications

  • ihp
  • Civilization, Modern
  • Judaism
  • Nationalism
  • Religious Zionism
  • Zionism and Judaism

Cite this