פרק 1: איכות האוויר

דוד ברודאי, אילן לוי, לבנה קורדובה-ביז'ונר, איתי קלוג

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

זיהום אוויר הוא גורם הסיכון העיקרי בתחום בריאות וסביבה בישראל. איכות האוויר בישראל מושפעת ממקורות זיהום שונים, מהם טבעיים (כגון אבק מדברי) ומהם מעשה ידי אדם (אנתרופוגנים, כגון פליטות מזהמים מתעשייה, מתחבורה ומשרפת ביומסה. חשיפה למזהמי אוויר שונים נקשרת לתוצאי בריאות שליליים, כגון מחלות נשימתיות, מחלות לב, סוכרת מסוג 2 וסרטן, ולהשפעות התפתחותיות כגון משקל לידה נמוך ויילודים קטנים לגיל ההיריון. מזהמי אוויר כוללים חומר חלקיקי, תחמוצות חנקן O3 בקטרים שונים, למשל אוזון, תרכובות גופרית, עופרת, פחמן חדחמצני ותרכובות אורגניות נדיפות. המעקב אחר איכות האוויר בישראל מבוצע על ידי מערך ניטור איכות האוויר במשרד להגנת הסביבה. במערך יותר מ-150תחנות ניטור נייחות וניידות בתפרוסת גאוגרפית רחבה, ונעשה בהן ניטור רציף של מזהמים קריטריוניים, כגון חלקיקים ואוזון. המשרד להגנת הסביבה מפעיל גם דיגום דו-שבועי ב- 19 נקודות דיגום קבועות עבור מזהמים שאינם קריטריוניים, בהם תרכובות אורגניות נדיפות, מתכות ודיוקסינים. חוק אוויר נקי התשס"ח- ,2008 אשר נכנס לתוקף בינואר 2011, התווה את הרגולציה של איכות האוויר בישראל. בעקבותיו נקבעו ערכי איכות האוויר של מזהמים שונים, והם מתעדכנים מעת לעת על ידי המשרד להגנת הסביבה בשיתוף משרד הבריאות ובעלי עניין אחרים. העדכון האחרון נעשה בשנת 2016. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)9-24
Number of pages16
Journalבריאות וסביבה
StatePublished - 2020

IHP publications

  • ihp
  • Air -- Pollution
  • Diseases
  • Israel -- Transportation
  • Monitoring
  • Ozone
  • Pregnancy
  • Public health

Cite this