פרקי תוספתא: מקורם ומשמעותם של החילופים בחלוקה לפרקים

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר עוסק בהשוואה בין החלוקה לפרקים במשנה ובתוספתא, ובעדויות לחלוקה שונה לפרקים בתוספתא. כדי לתאר את החילופים בחלוקה לפרקים מוצגים עדי הנוסח העיקריים של התוספתא ומוצגת התייחסות לגורמים לשינויים בחלוקה לפרקים. המאמר מתמקד בעיקר בנוסח התוספתא של מסכתות ערובין, ראש השנה, כתובות ומועד קטן. הבדלים אלו בין כתבי היד בחלוקה לפרקים בתוספתא, שיעמדו במוקד מאמר זה, לא נוצרו בעיקרם, לטענת מחבר המאמר, ממסירה לא מוקפדת או מחלוקה שרירותית, אלא נובעים מפעולת עריכה מכוונת באחת ממסורות התוספתא שאת שיקוליה ניתן לחשוף.
Original languageHebrew
Pages (from-to)7-30
Number of pages24
Journalעלי ספר
Volumeכ"ח
StatePublished - 2018

IHP publications

 • ihp
 • Criticism, Textual
 • Editing
 • Manuscripts -- Editing
 • Manuscripts, Hebrew
 • Mishnah
 • Rabbinical literature
 • Tosefta
 • Tosefta -- Eruvin
 • Tosefta -- Ketubbot
 • Tosefta -- Mo'ed Katan
 • Tosefta -- Rosh ha-Shanah

Cite this