פיתוח קווים מנחים לתכנית לימודים בנושא אנרגיה מתחדשת על סמך תפיסות מומחים בתחום ותלמידי כיתה ט': קווים מנחים לתכנית לימודים בנושא אנרגיה מתחדשת על סמך תפיסות מומחים ותלמידים

תמר פישל, אורית בן-צבי אסרף, חנן גינת

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

בעשורים האחרונים מתברר יותר ויותר כי העולם נתון במשבר סביבתי, שאחד הגורמים המשפיעים עליו הוא צריכה גבוהה של אנרגיה. השימוש במקורות אנרגיה פוסיליים גורם לזיהום רב, ונוסף על כך מאגרי המקורות האלה הולכים ומתכלים. לכן יש צורך לפתח מקורות אנרגיה חדשים בהתאם לעקרונות של פיתוח בר-קיימה, ובה בעת להפחית את צריכת האנרגיה של בני האדם. במטרה לקדם את נושא האנרגיה המתחדשת בישראל הוקמה במאי 2006 מִנהלת אנרגיה מתחדשת באילת-חבל אילות, שאחת ממטרותיה היא שילוב נושא האנרגיה המתחדשת גם בתחום החינוך. בישראל נכלל נושא האנרגיה בתכנית הלימודים לכיתה ט', אך נושא האנרגיה המתחדשת הוא תחום לימוד חדש, ולכן אין עדיין סילבוס מובנה להוראתו. מטרת המחקר הנוכחי הייתה לפתח קווים מנחים לבניית יחידת לימוד בנושא אנרגיה מתחדשת, זאת בהתבסס על תפיסות תלמידי כיתה ט' ובהתבסס על מרכיבי האוריינות הסביבתית בהקשר לתחום כפי שהוגדרו על ידי מומחים. הגישה המחקרית כללה בשלב הראשון פנייה לקהילה המדעית, כדי לברר מהם העקרונות המדעיים בעלי החשיבות העליונה בנושא הנלמד. בשלב השני אופיינו תפיסות התלמידים את מרכיבי התוכן שהעלו החוקרים. במחקר נעשה שימוש בכלי מחקר איכותניים וכמותניים, שכללו ראיונות עומק עם עשרה מומחים בתחום האנרגיה, ושאלון לאיסוף נתונים איכותניים וכמותניים שהועבר ל-560 תלמידים בכיתה ט' ברחבי ישראל. מהממצאים עולה כי מומחים בתחום האנרגיה המתחדשת רואים חשיבות בלימוד נושא זה דרך היכרות עם מערכות כדור הארץ. מתוך כך יתברר ללומדים בהמשך מהם מקורות האנרגיה המתכלים, ומהם יתרונותיהם וחסרונותיהם. עוד עולה כי לתלמידים רבים קשה לקשור בין תחומי ידע שונים הרלוונטיים לתחום האנרגיה המתחדשת. התלמידים הביעו מודעות סביבתית גבוהה, ונראה כי יש התעניינות בנושאי סביבה, אך חוסר בידע מקשה על יצירת הקשרים בין מונחים ועל היכולת לחשוב מה הפרט הבודד יכול לעשות. עוד נמצא כי בתפיסת ההיבטים השונים של קיימות יש פער בין המומחים לבין תלמידים בחטיבת הביניים: לתלמידים קשה להפעיל חשיבה ביקורתית בתחומים המוגדרים "ירוקים", ואילו המומחים מדגישים את משקלה של החשיבה הביקורתית ביחס לכל נושא סביבתי. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)98-112
Number of pages15
Journalמחקרי הנגב, ים המלח והערבה
Volume9
Issue number3
StatePublished - 2017

IHP publications

 • ihp
 • Attitude (Psychology)
 • Critical thinking
 • Environmental education
 • Environmental literacy
 • Environmental quality
 • Junior high school students
 • Political participation
 • Renewable energy sources
 • Science -- Study and teaching
 • Specialists
 • Sustainable development
 • אוריינות סביבתית
 • איכות הסביבה -- מודעות צבורית
 • איכות הסביבה -- מעורבות צבורית
 • אנרגיה מתחדשת
 • חינוך סביבתי
 • חשיבה ביקורתית
 • מדעים -- לימוד והוראה
 • מומחים
 • עמדות
 • פיתוח בר-קיימה
 • תוכניות לימודים -- מדע
 • תלמידים בחטיבת הביניים

Cite this