עקרונות להתנסות מעשית של פרחי הוראה בסביבות הכשרה פנים אל פנים, מקוונות והיברידיות

שלומית חדד, אורית אבידב-אונגר, אינה בלאו, תמר ענבל-שמיר, עליזה אמיר, טליה אור גריף

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

התנסות מעשית חיונית להתפתחותם של פרחי ההוראה, ביחוד כאשר היא כוללת שיתוף פעולה הדוק בין המוסד האקדמי להכשרת מורים לבין בתי הספר המאמנים. המחקר הנוכחי התבסס על מודלים בארץ ובעולם בשגרה ובחירום, ועל מומחים באקדמיה ובשדה שהיוו השראה לניסוח עשרה עקרונות חשובים להתנסות מעשית של פרחי הוראה. על בסיס עקרונות אלו נבנה שאלון מקוון עליו השיבו 214 משתתפים: 108 (50.5%) מדריכים פדגוגים במכללות אקדמיות להוראה ו-106 (49.5%) מורים מאמנים בבתי ספר. המשתתפים התבקשו להתייחס למידת היישום בפועל של העקרונות ולמידת חשיבותם בכל סביבת למידה: פנים אל פנים, מקוונות, והיברידית (פא"פ במשולב עם מרכיבים מקוונים). לפי הממצאים – המדריכים והמורים כאחד דירגו את העקרונות: משוב והערכה מעצבת, רפלקציה והערכה עצמית של הסטודנט ופרקטיקה בהתנסות המעשית כמיושמים ביותר, אולם המדריכים מיישמים אותם בעבודתם יותר במובהק מעמיתיהם המורים. התנסות משותפת בין בתי הספר דורגה כעיקרון המיושם במידה הנמוכה ביותר על פי המורים והמדריכים כאחד. ביחס לסביבות הלמידה: משוב ורפלקציה נמצאו כחשובים ביותר על פי שכיחותם בהתנסות מעשית פא"פ, אולם כאשר ההתנסות היא משולבת – פרקטיקה בהתנסות נמצאה כעיקרון החשוב ביותר. לעומת זאת תרגול באמצעות סימולציות חשוב ביותר כאשר ההתנסות המעשית מקוונת-ללא הבדלים מובהקים בין המדריכים למורים המאמנים. המשתתפים התבקשו להוסיף עקרונות נוספים החשובים לתהליך ההכשרה על פי תפיסתם, והתייחסו בעיקר לחשיבות הקשר הרציף בין פרחי ההוראה לתלמידים. ממצאי המחקר מדגישים את חשיבות הטמעתם של עקרונות אלו בתהליך ההכשרה וההתנסות של פרחי הוראה בסביבות משולבות טכנולוגיה, תוך חיבור התיאוריה לפרקטיקה בהכשרה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הדיגיטלי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ בעריכת: דורית אולינק-שמש, אינה בלאו, ניצה גרי, אבנר כספי, יעל סידי, יורם עשת-אלקלעי,יורם קלמן, איל רובין)
Place of Publicationרעננה
Pages18 (2023), 44ע-53ע
Number of pages36
StatePublished - 2023

IHP publications

  • ihp
  • Student teachers
  • Student teaching
  • Teachers -- Training of
  • Learning
  • Computer-assisted instruction
  • Teachers colleges
  • Schools

Cite this