על שלום, היסטוריה, אלימות ופתרונות אפשריים: פלסטינים בישראל, פלסטינים בשטחים ויהודים ישראלים - מבט משווה והצעה לניתוח

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מאמר זה מבקש לבחון באיזו מידה שותפים הערבים-פלסטינים אזרחי ישראל לנרטיב ההיסטורי הפלסטיני הרווח בשטחים ולשיח הפוליטי שם, ולבחון את עמדותיהם בשאלות היסטוריות ופוליטיות, בהשוואה לעמדות הרווחות בשתי קבוצות הרוב שאליהן הם משתייכים - כלל הפלסטינים מחד גיסא ואזרחי ישראל מאידך גיסא. המאמר מבוסס על מחקר עמדות שנערך בקרב שלוש קבוצות: יהודים ישראלים, פלסטינים אזרחי ישראל ופלסטינים המתגוררים בשטחים שנכבשו ב-1967. המחקר שואף לתרום לדיון בשאלת האוריינטציה הפוליטית של הערבים בישראל, הממוסגר לעיתים באמצעות הציר ישראליזציה/פלסטיניזציה, ולספק נקודת התייחסות בעלת הקשר קונקרטי לשיח ההיסטורי-פוליטי הפלסטיני של השנים האחרונות. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)153-171
Number of pages19
Journalהמזרח החדש
Volumeנ'ט
StatePublished - 2020

IHP publications

 • ihp
 • Attitude (Psychology)
 • Human rights
 • Jewish-Arab relations
 • Palestinian Arabs -- Israel
 • Palestinian Arabs -- Israel -- Politics and government
 • Palestinian Arabs -- Political activity -- Israel
 • Palestinian National Authority
 • Peace
 • Politics, Practical
 • Violence

Cite this