על יישומן הראוי של תקנות סדר הדין האזרחי החדשות בתובענות ייצוגיות

אלון קלמנט, נעמה הדסי

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

תקנות סדר הדין האזרחי, התשע״ט-2018, מבקשות לשנות את אופן ניהול ההליך האזרחי ואת השיקולים העומדים בבסיסו. רשימה זו בוחנת כיצד צפויות תקנות סדר הדין האזרחי החדשות להשפיע על ניהול הדיון בתובענות ייצוגיות וכיצד ראוי לפרש אותן, בשים לב להבדלים שבין הליך התובענה הייצוגית לבין הליכים אזרחיים אחרים. מטרות ההליך המשפטי, הבעיות שהוא מעורר והפתרונות להן הם שונים בתובענה הייצוגית בהשוואה להליכים אחרים. בעקבות זאת מתחייבת התייחסות שונה לסדרי הדין. רשימה זו מדגימה כיצד שיקולים אלה השפיעו על פרשנות בתי המשפט לתקנות סדר הדין האזרחי בעבר, ומסבירה כיצד יש ליישם את השיקולים הללו על פי התקנות החדשות. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)1-43
Number of pages43
Journalפורום עיוני משפט
Volumeמ"ה
StatePublished - 2022

IHP publications

  • ihp
  • Appellate procedure
  • Civil law
  • Civil procedure
  • Class actions (Civil procedure)
  • Class actions (Civil procedure) -- Israel
  • Costs (Law)
  • Good faith (Law)
  • Judgments

Cite this