על הכוונת הלשון ושינויי לשון: עיון דיאכרוני בשתי קטגוריות במערכת הפועל

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המאמר מציג תופעה סוציולינגוויסטית הנוגעת לתיקוני לשון ומראה שבתחומי קטגוריה לשונית העומדת במרכז התערבות לשונית החותרת לשנותה עשוי לחול שינוי כפול. לא רק הצורה שבמוקד מועדת לשינוי, אלא גם צורות אחרות בסביבתה שהגייתן הראשונית עולה בקנה אחד עם הלשון המתוכננת. המאמר מתמקד בבניין נפעל של גזרת ל"י בצורות עבר ובינוני ובתנועת התחילית בבניין הפעיל בגזרות פ"נ ועו"י.
Original languageHebrew
Title of host publicationהעברית שפה חיה (קובץ בעריכת רינה בן שחר וניצה בן ארי)
Place of Publicationתל אביב
Pagesכרך ט', 129-105
StatePublished - 2021

IHP publications

  • ihp
  • Grammar, Comparative and general -- Verb
  • Hebrew language -- Errors of usage
  • Hebrew language -- Morphology
  • Hebrew language -- Spoken Hebrew
  • Language policy
  • Linguistic change
  • Standard language

Cite this