עבודה סוציאלית פמיניסטית: פרקטיקה ותיאוריה של פרקטיקה

רוני איל-לובלינג, מיכל קרומר-נבו

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

עבודה סוציאלית המבוססת על תיאוריה פמינסטית מתקיימת בישראל מזה כמה עשורים, אך עד כה נכתב אודותיה רק מעט. מטרתו של מחקר איכותני זה היא למלא את החלל באמצעות תיעוד והמשגה של התיאוריה והפרקטיקה כפי שתופסות אותן עובדות סוציאליות העוסקות בה. במחקר השתתפו 12 עובדות סוציאליות, המגדירות את עצמן פמינסטיות ואת הפרקטיקה שלהן פמינסטית. הן רואיינו בראיונות-עומק מובנים-למחצה. מן הראיונות עולה כי העובדות הסוציאליות תופסות את הפרקטיקה שלהן כשונה באופן מהותי מהפרקטיקה המקובלת, ונמצאו ארבעה עקרונות אנילטיים של פרקטיקה פמינסטית - ניתוח מגדרי-חברתי, מודעות ליחסי כוח, ניתוח שירותי הרווחה כמבנים של דיכוי, ושימוש בשפה פמינסטית, וכן נמצאו עשרה עקרונות פעולה. בדיון נבחנים העקרונות שנמצאו לעומת עקרונות של פרקטיקה פמינסטית כפי שהם מופיעים בספרות המקצועית. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)725-752
Number of pages28
Journalחברה ורווחה: רבעון לעבודה סוציאלית
Volumeל"ז
Issue number4
StatePublished - 2017

IHP publications

 • ihp
 • Feminism
 • Sex
 • Social service
 • Social workers
 • Therapist and patient
 • מגדר
 • מדיניות טיפול
 • מטפלים ומטופלים
 • עבודה סוציאלית
 • עובדים סוציאליים
 • פמיניזם

Cite this