עבודה סוציאלית מודעת-עוני במערכת הגנת הילד: לתרגם מתחים לפרקטיקה

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

המאמר עוסק במערכת הגנת הילד, אחת מזירות ההתערבות הקשות, המורכבות והמאתגרות ביותר בעבודה סוציאלית בכלל ובעבודה סוציאלית ביקורתית בפרט. קושי זה נובע מחוסר האיזון החריף ביחסי הכוח בין עובדים סוציאליים ובין משתמשי השירותים, מהתפקיד המפקח שעובדים סוציאליים ממלאים ביחסים אלו ומהכוחות החברתיים והמוסדיים המופעלים על כל המשתתפים במערכת. בפרק זה המחבר מציג את האפשרות ליישם עקרונות של עבודה סוציאלית מודעת־עוני, המקשרת בין תיאוריות חדשות על עוני ובין עבודה סוציאלית ביקורתית, במסגרת התערבויות במערכת הגנת הילד. המאמר מציג שתי התערבויות שביצע המחבר במסגרת עבודתו בתור עובד סוציאלי במערכת הגנת הילד ומנתח אותן. הניתוח מבוסס על תהליך של רפלקסיביות ביקורתית וכולל פירוק והבניה מחדש של ההתערבויות. פירוק ההתערבויות חושף שני מתחים עיקריים הנוצרים במהלך הניסיון לתרגם עבודה סוציאלית מודעת־עוני לפרקטיקה בזירה זו: האחד, מתח בין התערבות המתמקדת בהורות לבין התערבות המתמקדת בעוני; והאחר, המתח בין הבנת הסיכון מתוך הקשר לבין טובת הילד. ההבניה מחדש כוללת המשגה של פרקטיקות שיאפשרו יישום עקרונות של עבודה סוציאלית מודעת־עוני במערכת הגנת הילד. הדיון עוסק בחסמים ובהזדמנויות שעובדים סוציאליים ואנשי מקצוע נתקלים בהם בבואם ליישם פרקטיקות ביקורתיות במערכת הגנת הילד (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationביקורת בפעולה
Subtitle of host publicationפרקטיקות ביקורתיות בשדה החברתי בישראל
Place of Publicationתל אביב
Publisherרסלינג
Pages69-104
Number of pages36
StatePublished - 2020

IHP publications

 • ihp
 • Critical thinking
 • Criticism (Philosophy)
 • Parent and child (Law)
 • Parents
 • Poor
 • Problem children
 • Social service
 • ביקורת (פילוסופיה)
 • הורים
 • טובת הילד
 • ילדים בסיכון
 • עבודה סוציאלית
 • עוני ועניים
 • רפלקטיביות

RAMBI publications

 • rambi
 • Child welfare -- Israel
 • Critical theory -- Israel
 • Poor -- Services for -- Israel
 • Social work with children -- Israel

Cite this