עבודה באי-נחת: אי יציבות תעסוקתית, עבודה חלקית וזמנית ושכר נמוך במגזר השלישי בישראל

חגי כץ, הילה יוגב-קרן

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

בעשורים האחרונים מתעצם משקלו של המגזר השלישי במשק הישראלי ובכלל זה בשוק העבודה. ארגוניו נדרשים להתמודד עם מורכבות גוברת ולפתור בעיות בהיקף רחב מתמיד, וגם חשיבותו כמעסיק ניכרת. למרות זאת נחקרו התעסוקה והשכר במגזר השלישי מעט מאוד. מחקרים בעולם מעלים שהמגזר השלישי מספק תעסוקה זמנית, חלקית, בשכר נמוך יחסית, אך יש הטוענים שאפיון זה נכון אך ורק לתחומי עבודה מסוימים שמשקלם במגזר השלישי גדול יחסית. המחקר הנוכחי בחן מספר פרמטרים של הרכב ואופי התעסוקה במגזר השלישי בישראל במהלך העשור הקודם (2000-2009), שניתן היה להשיג נתונים עליהם: יציבות ורציפות תעסוקתית; עבודה חלקית וזמנית; שכר. בסיס הנתונים היה רחב ככל האפשר, וכלל נתונים על כל משרות השכיר במגזר השלישי, ובכללם נתוני תעסוקה מנציבות מס הכנסה, נתוני מסד הנתונים של המגזר השלישי ונתוני מפקד האוכלוסין 2008. ממצאינו העלו שהתעסוקה במגזר השלישי מאופיינת בתחלופת עובדים גבוהה, במשרות חלקיות או עונתיות, בשכר נמוך ובפערי שכר גדולים בין עובדים שונים ובין גברים לנשים. נתוני התעסוקה והשכר שמצאנו נשמרו בעקיבות במשך כל העשור, ומעידים שתמונת התעסוקה יציבה ואינה תוצאת המשבר הכלכלי של 2008. ממצאים אלה מעוררים תהיות באשר ליכולתו של המגזר השלישי למלא את תפקידיו כמעסיק וכספק שירותים חברתיים, המשלימים את שירותיה המידלדלים של מדינת הרווחה הישראלית. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)15-37
Number of pages23
Journalביטחון סוציאלי
Volume98
StatePublished - Dec 2015

IHP Publications

 • ihp
 • Civil society
 • Employment (Economic theory)
 • Labor turnover
 • Non-governmental organizations
 • Sex
 • Temporary employees
 • Wage differentials
 • Wages
 • המגזר השלישי
 • חברה אזרחית
 • מגדר
 • ניידות עובדים
 • עבודה ארעית
 • עבודה בשכר נמוך
 • פערי שכר
 • רציפות עסקית
 • שכר
 • תעסוקה

Cite this