סוגים של שיתופי פעולה בין בתי ספר: מסגרת מושגית, מערך מניעים ותובנות

חן ליפשיץ, אודרי אדי-רקח

Research output: Book/ReportReport

Abstract

"בשני העשורים האחרונים שיתופי פעולה בין בתי ספר הולכים ומתרחבים בעולם. יוזמות מקומיות וכלל-ארציות מעודדות ייזום של מגוון שיתופי פעולה פורמליים ובלתי פורמליים: משיתופי פעולה בין קבוצות של בתי ספר שיזמו מהלך לעבודה משותפת, ועד קבוצות בתי ספר ששוכנעו לפעול כך באמצעות תמריצים או לחצים ישירים ... מטרת הדוח הנוכחי היא להציג סוגים שונים של שיתופי פעולה בין בתי ספר הקיימים בעולם ומדווחים בספרות המקצועית, העשויים לשקף את ההזדמנויות, המורכבויות והאתגרים ביישום שיתופי פעולה במערכת החינוך. הפרק הראשון בדוח מציג את הגישות התאורטיות המשמשות בסיס לייזום השותפויות, ומודלים לסיווג שיתופי פעולה בין בתי ספר. בפרק השני, שהוא לב הדוח, מוצגים מניעים לשיתופי פעולה בין בתי ספר – קידום מדיניות, חיזוק התלמידים, חיסכון ויעילות ארגונית ושיפור איכות ההוראה - וכן הדרכים להשגתם. בסיום הדוח יש סיכום קצר ומוצגות מגבלות הספרות המחקרית בנושא." -- מתוך ההקדמה.
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Number of pages35
StatePublished - 2020

Publication series

Nameדוח מת"ת
Publisherיוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

ULI publications

 • uli
 • Educational administration -- School management and organization
 • Inspection of schools
 • Inter-school collaboration
 • Inter-school cooperation
 • School administration
 • School inspection
 • School management and organization
 • School operation policies
 • School organization
 • Schools -- Inspection
 • Schools -- Management and organization

Cite this