סדנאות סימולציה ככלי לפיתוח קוד אתי בקרב מדריכי תעסוקה נתמכת

Translated title of the contribution: Simulation Workshops as a Tool for Developing a Code of Ethics Among Supported Employment Instructors

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract


המחקר הנוכחי מבוסס על הגישה האקולוגית שפיתח החוקר ברונפנברנר ( 2017 Bronfenbrenner, ) . גישה זו מדגישה את פעולת הגומלין המתמדת בין אדם לסביבתו על תת - מערכותיה או שכבותיה . כדי לבחון את האתגרים ואת הקשיים שעימם מתמודדים עובדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בארגון, יש לבחון את האינטראקציות המתקיימות בשכבות או בתתי - המערכות השונות המקיפות אותם . במחקר הנוכחי נבחן את תתי - המערכות האלה : מיקרוסיסטם ( microsystem ) - תת - המערכת הקרובה ביותר, כלומר הגורמים הבאים במגע ישיר עם העובד עם המוגבלות השכלית ההתפתחותית ומשפיעים על התפתחותו, כגון מדריך התעסוקה הנתמכת ; מאזוסיסטם ( mesosystem ) - תת - מערכת הכוללת את מערך הקשרים בקהילת האנשים התומכת בעובד עם המוגבלות השכלית ההתפתחותית, כגון הקשר שבין מדריך התעסוקה הנתמכת לבין ההורים ; אקזוסיסטם ( exosystem ) - תת - המערכת הכוללת את הקשרים בין אנשים שהם בעלי השפעה על העובד עם המוגבלות השכלית התפתחותית במקום עבודתו, כגון הקשר שבין מדריך התעסוקה הנתמכת לבין מנהל הארגון בשוק התעסוקה שבו עובד האדם עם המוגבלות ; מאקרוסיסטם ( macrosystem ) - תת - המערכת הכוללת את הקשר בין מדריך התעסוקה הנתמכת לבין הממונה עליו בעמותה שבה המדריך מועסק ; וכרונוסיסטם ( chronosystem ) - תת - המערכת הרחבה יותר שבה המדיניות הציבורית או הפוליטית של המדינה משפיעה על חייו של העובד עם המוגבלות השכלית ההתפתחותית ועל ארגונים שמשלבים תעסוקה נתמכת . האינטראקציה בין המערכות הללו יוצרת דילמות אתיות . במחקר זה התמקדנו בתהליך של הדרכה בעזרת סימולציות הניתנת בסביבת למידה מוגנת ובהשתתפות שחקנים . למידה בעזרת סדנאות סימולציה מאפשרת קידום והתפתחות בממד המקצועי - במתן מענה רחב לפתרון הדילמות הנובעות מתוך מארג הקשרים שבין העובד עם המוגבלות, ההורים, המעסיק והמדיניות בהקשר של תעסוקה נתמכת . בסדנה מחליטים מדריכי התעסוקה בהסכמה משותפת לגבי פתרון הדילמה ההולם את הקוד האתי, את הערכים האישיים ואת חוקי המדינה .
Translated title of the contributionSimulation Workshops as a Tool for Developing a Code of Ethics Among Supported Employment Instructors
Original languageHebrew
Title of host publicationהתנסות סימולטיבית בהוראה ובלמידה :
Subtitle of host publicationהיבטים תיאורטיים ומחקריים
Editorsיעקב ב. יבלון, שירה אילוז, מאירה איזנהמר
Place of Publicationתל אביב
Chapter10
Pages167-185
Number of pages19
StatePublished - 2022

Cite this