ניצחון הרוח-התמודדות דתית ותמיכה חברתית כמנבאים רווחה נפשית בקרב אסירים משוחררים

יעקב מורלי, רותם שער-אפודי, הישאם אבו-ריא

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

בשנים האחרונות חלו תמורות ושינויים בחשיבה על שיקום אסירים ובמדיניות הציבורית כלפיהם, המתבטאים בהכרה בחשיבות שיקומם של עבריינים בכלל ושל אסירים בפרט ככלי למניעת מועדות חוזרת, להפחתת פשיעה ולהעלאה של תחושת הביטחון הציבורי. על רקע מגמות אלו בוחן מחקר זה התמודדות דתית ותמיכה חברתית כמנבאים של רווחה נפשית סובייקטיבית בקרב אסירים משוחררים. במחקר השתתפו 102 אסירים משוחררים יהודים אשר ריצו תקופות מאשר שונות והשתחררו בין השנים 2016 ל-2017 מבתי כלא בישראל. האסירים היו מטופלים ברשות לשיקום האסיר בתקופת שחרורם המוקדם ברישיון. משתתפי המחקר היו גברים בגירים, בטווח גילים 22-75.משתתפי המחקר מילאו חמישה שאלונים: שאלון סוציו-לגלי, שאלון התמודדות דתית, שאלון תמיכה חברתית, שאלון שביעות רצון מהחיים ושאלון רגשות חיוביים/שליליים. ממצאי המחקר מלמדים על קשר חיובי מובהק בין התמודדות דתית חיובית לבין תחושת שביעות רצון מהחיים, אולם לא נמצאו קשרים מובהקים בין התמודדות דתית חיובית לבין רגשות חיוביים או שליליים. עוד הראו תוצאות המחקר קשרים חיוביים מובהקים בין מידת התמיכה החברתית שיש לאסיר המשוחרר לבין מידת שביעות רצונו מהחיים ורגשותיו החיוביים, וקשר שלילי מובהק בין תמיכה חברתית לרגשות שליליים.ממצאי המחקר המרכזיים מלמדים על החשיבות של שילובם של אלמנטים רוחניים ודתיים בתוכניות התערבות לאסירים משוחררים, וכן על הצורך הממשי לחזק את רשתות התמיכה החברתיות שלהם (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)71-89
Number of pages19
Journalצוהר לבית הסוהר
Volume20
StatePublished - 2019

IHP Publications

  • ihp
  • Religiousness
  • Satisfaction
  • Social networks
  • Well-being
  • אסירים משוחררים
  • דתיות
  • רווחה נפשית
  • רשתות חברתיות (סוציולוגיה)
  • שביעות רצון מהחיים

Cite this