משקל גוף: קטגוריה חדשה במשפט הישראלי

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

בעשור האחרון התפתחו במשפט הישראלי התייחסויות מסוגים שונים למידות גוף – בחקיקה, בפסיקה וברגולציה. ההסדרים המשפטיים החדשים מעידים על הסתמנותו של הגוף השמן כגוף בעל מעמד משפטי מובחן. מאמר זה מבקש, לראשונה במחקר המשפטי הישראלי, להניח תשתית מושגית לבחינת ההסדרים המשפטיים הנוגעים למשקל גוף. טענתו הנורמטיבית של המאמר היא כי מידות הגוף אינן נתון בעל חשיבות רפואית או אסתטית בלבד, אלא מאפיין הנוגע לליבת הווייתו של הפרט, ועל כן לאוטונומיה ולכבוד האדם שלו. לפיכך יש לבחון כל התערבות של המדינה או של שחקנים פרטיים במידות הגוף תוך איזון זהיר, המביא בחשבון את פוטנציאל הפגיעה בזכויות יסוד. פרק א של המאמר בוחן את משמעויותיו של הגוף השמן בתרבות הישראלית. פרק ב סוקר את מופעיו של הגוף השמן במשפט הישראלי, תוך השוואה למשפט האמריקני. פרק ג עורך בחינה ביקורתית של ההשקפה שמשקל גוף גבוה ניתן לשינוי ושהוא אינו בריא. פרק ד ממשיג את הזכות להיות בכל מידת גוף ואת יישומיה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)861-934
Number of pages74
Journalמשפט ועסקים
Volumeיט'
Issue number2
StatePublished - 2016

IHP publications

  • ihp
  • Autonomy (Psychology)
  • Body weight
  • Dignity
  • Discrimination
  • Human rights
  • Law -- United States
  • Obesity
  • Respect for persons
  • Stigma (Social psychology)

Cite this