משקאות ממותקים בישראל: הבדלים בתפיסת המס לפי מצב סוציו־אקונומי

נועה שטיינמץ, ריקי בת בן ציון טסלר, שרון ברק, ג'יזל גרין, ליאת קורן

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

רקע: בחודש ינואר 2022 הוטל לראשונה בישראל מס על משקאות ממותקים, שהומלץ בידי ארגון הבריאות העולמי כפרקטיקה לצמצום הצריכה של משקאות ממותקים. למרות החשיבות הטמונה ביכולת המדינה לכוון התנהגות, מדיניות זו זוכה לביקורת. התומכים טוענים שהמס יוביל לצמצום הצריכה של משקאות מזיקים לבריאות, ויסייע בהתמודדות עם הנזקים של צריכת סוכר מופרזת. המתנגדים גורסים שהמס יפגע באוכלוסיות חלשות ויגביר אי־שוויון. לפי הספרות, לנסיבות ולתנאים החומריים שבהם הפרט מתפתח וחי יש השפעה עמוקה ומתמשכת על דפוסי החשיבה, הרגשות וההתנהגות. לאור זאת, המאמר מתמקד בהבדלי תפיסה בשני תחומים הנוגעים לכולם — בריאות ומיסים. מטרה: לבחון הבדלים בתפיסת המס על משקאות ממותקים בישראל לפי מצב סוציו־אקונומי. שיטה: מחקר כמותי המבוסס על נתונים שנאספו מ־139 נבדקים מעל גיל 18 בדגימת נוחות. ניתוח הנתונים נעשה בתוכנת SPSS . ממצאים: נמצא קשר חיובי מובהק בין מצב סוציו־אקונומי ובין תפיסת המס. נבדקים ממצב סוציו־אקונומי נמוך הציגו את התפיסה השלילית ביותר כלפי המס (M=2.67, SD=0.80) בהשוואה לנבדקים ממצב סוציו־אקונומי בינוני (M=2.79, SD=0.89) וגבוה (M=3.11, SD=0.90). דיון ומסקנות: מדיניות שאינה מושתתת על אסטרטגיות מיסוי בלבד, דוגמת תוכנית לאומית בבתי ספר, הגבלת שיווק מזון עתיר סוכר וסובסידיה של מוצרי מזון בריאים, עשויה לאפשר טיפול יעיל יותר בנזקים של צריכת הסוכר. מומלץ שההכנסות מהמס ינוצלו לשימושים בריאותיים כדי לקדם תפיסה חיובית יותר ושינוי התנהגותי בריא בקרב הציבור, בדגש על אוכלוסיות ממצב סוציו־אקונומי נמוך. המאמר הוא אקספלורטיבי וראשוני, וכך גם ממצאיו שראויים להמשך בחינה סטטיסטית. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)7-15
Number of pages9
Journalקידום בריאות בישראל
Volume10
StatePublished - 2022

IHP publications

  • ihp
  • Attitude (Psychology)
  • Health promotion
  • Social stratification
  • Soft drinks
  • Taxation

Cite this