משפט בין-לאומי פרטי

Translated title of the contribution: Private international law

Research output: Book/ReportBook

Abstract

ספר זה פורש את יסודותיו העיוניים של התחום בראי התפתחויות רעיוניות ופוזיטיביות בשיטות משפט אחרות ולאורם הוא בוחן את כללי המשפט הישראלי. חלקו הראשון של הספר מיוחד לדיון בתאוריה של כל אחד מענפי התחום: סמכות שיפוט בין-לאומית, ברירת דין, ההכרה בפסקים זרים ואכיפתם. דיון זה מזהה את מרכיביו המתודולוגיים והרעיוניים של כל ענף ועומד על הרכבתם הקוהרנטית. חלקו השני בוחן את גישתו העיונית של המשפט הישראלי לכל ענף וענף. חלקו השלישי מנתח ובוחן בחינה משווה וביקורתית את החוקים ואת הפסיקה המרכיבים את כללי סמכות השיפוט, את כללי ברירת הדין ואת הכללים העוסקים בפסקים זרים במשפט הישראלי בכל אחד מתחומי המשפט הפרטי: היחיד והמשפחה (כשרות משפטית ואפוטרופסות, נישואין וגירושין, אימוץ, הורים וילדים, מזונות) ; קניין במובן הרחב (קניין, ירושה, יחסי ממון בין בני זוג, תאגידים, חדלות פירעון) ; חיובים (חוזים, נזיקין, עשיית עושר ולא במשפט, שטרות). -- אתר המרכז האקדמי כרמל
Translated title of the contributionPrivate international law
Original languageHebrew
Place of Publicationשריגים-ליאון
Number of pages1848
ISBN (Electronic)9789654421157
StatePublished - 2013

ULI publications

  • uli
  • Conflict of laws -- Israel

Cite this