מעורבות אחיות בקביעת מדיניות בריאות (מאמר דעה)

אלינור גנדלמן, דני מורן

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

קצוע הסיעוד מתמודד עם שינויים רבים בתחום הבריאות והטיפול בה. כאחת הקבוצות המשמעותיות שמעניקות טיפול רפואי, האחיות חייבות להיות מעורבות יותר בנושאים ציבוריים הקשורים לתכנון מדיניות בריאות וטיפולי בריאות. מטרת המאמר היא לבחון ולהציג את הגורמים למעורבותן ולחוסר מעורבותן של אחיות בקביעת מדיניות בריאות וטיפולי בריאות, מתוך הנחה שהבנת הגורמים השונים תאפשר להציע דרכים להגדלת מידת מעורבות האחיות בקביעת מדיניות זו. כבסיס למאמר חיפשנו באופן שיטתי פרסומים באנגלית מן השנים 1995 – 2018 במאגרי מידע אלקטרוניים ידועים בתחום הבריאות – CINAHL Plus ו־ ProQuest – על מעורבות אחיות בקביעת מדיניות בריאות, על פי מילות המפתח “מדיניות בריאות” ו”מעורבות של אחיות”.מן הממצאים עולה שרק מעט מחקרים עוסקים במעורבות אחיות בקביעת מדיניות בריאות וטיפולי בריאות. בין הנושאים שנבדקו: הגדרת המושג מעורבות אחיות בקביעת מדיניות בריאות, נקודות החוזק במעורבות האחיות בקביעת מדיניות בריאות והמגבלות הקיימות במעורבותן. נמצאו גם מחקרים על מעורבות אחיות בקביעת מדיניות בריאות בישראל ועל החינוך בנושא זה בתוכניות ללימודי סיעוד ברמות השכלה שונות. מניתוח הממצאים נראה שיש קונצנזוס בנוגע לצורך של האחיות להיות מעורבות בקביעת מדיניות בריאות. עם זאת, אף שהספרות רואה חשיבות בתפקיד האחיות, שנמצאות בעמדה ייחודית להשפיע על קביעה ויישום של מדיניות בריאות, האחיות במדינת ישראל ובארצות הברית אינן מעורבות מספיק בקביעת מדיניות בריאות בהשוואה לכוח ולפוטנציאל שלהן. אומנם מסקירת הספרות עולה שבעשור האחרון חלה עלייה ברמת מודעות האחיות לחשיבות מעורבותן בקביעת מדיניות בריאות, אך למעשה רוב המדיניות עדיין נקבעת ללא השפעתן של האחיות. הכנת תוכניות להסרת החסמים הקיימים שמונעים את מעורבות האחיות בקביעת מדיניות יכולה להביא להגדלת המעורבות הפוליטית של האחיות. פיתוח תוכניות ללימודי סיעוד ברמות הכשרה שונות עשוי לגרום לחלק מהאחיות לפתח תכונות מנהיגותיות שישפיעו על מדיניות הבריאות, וכך כלל האוכלוסייה תצא נשכרת. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)247-268
Journalסוגיות חברתיות בישראל: כתב עת לנושאי חברה
Volume29
Issue number1
StatePublished - 2020

Cite this