מנהלי בית ספר כמובילי שינוי בית ספרי: דפוסי פעולה של מנהלים שחוללו שינוי פדגוגי מהותי

שלוה וייל, אמנון כרמון

Research output: Book/ReportBook

Abstract

"מחקר זה מתמקד בשאלה הבאה: מהם דפוסי הפעולה האפקטיביים המשותפים למנהלים שחוללו בהצלחה שינוי פדגוגי מהותי בבית ספרם? לצורך המחקר נבחרו חמישה בתי ספר בהם התחולל שינוי ממושך מסוג זה. חמשה מנהלים מחמשת בתי ספר אלו רואיינו על ידי החוקרים, ובנוסף התקיימו קבוצות מיקוד של חברי צוות בכל אחד מבתי הספר..." - מתוך התמצית.
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Number of pages66
StatePublished - 2015

ULI publications

  • uli
  • Educational change -- Israel
  • Educational leadership -- Israel
  • School management and organization -- Israel
  • School principals -- Israel

Cite this