מי רוצה לקנות את הגט שלי? היבטים משפטיים וכלכליים של סחירות (commodification) הזכות להתגר

Translated title of the contribution: Who wants to buy my get (jewish divorce bill)?: Legal and economic aspects of the commodification of the right to divorce

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

תקציר ♦ פתח דבר ♦ א. סחירות בגט: תביעות אזרחיות בגין סרבנות גט במטרה להמיר
את הפיצויים במתן הגט ♦ אי ב. -עבירות (inalienability (כבסיס להגנה על הזכות
(entitlement :(גישות שונות ♦ . ג האם הסחירות של הגט לאחר פסק דין לפיצויים הנה
לגיטימית? . 1 האם ניתן לסחור בזכויות משפחתיות? . 2 שיקולים חלוקתיים וההשפעה
של הסחירות בגט על מצבן של מסורבות גט . 3 טיעון האיסור (prohibition ,(אפקט
ההשחתה ודרישה שהטוב (good (יתקיים גם לאחר הקומודיפיקציה אוטונומיה . 4
. 5 אישית יעילות, החצנות והשפעת הסחירות על צדדים שלישיים, ובהם ילדיהם של בני
הזוג והמשפחה המורחבת . 6 צדק תהליכי (justice procedural (במציאות שבה הגט נסחר
בפועל בבית הדין הרבני . 7 האם שיקולי סחירות המכתיבים פיצוי גבוה במיוחד לצורך
השוואת כוח מיקוח עומדים בסטנדרטים של צדק מתקן? הטיעון . 8 המניעתי
(prophylactic (והלגיטימיות של אילוץ הבעל למכור את הגט תמורת ויתור על הפיצויים
commodification for some means commodification אם והשאלה הדומינו תאוריית 9 .
all for . 10 מסקנה: אין נימוק ממשי לאסור על הסחירות בגט ♦ .ד בהנחה שהגט סחיר –
כיצד מגן הדין על הזכות להתגרש? . 1 הדילמה: זכות דתית-קניינית של הבעל להיות נשוי
ולסרב או זכות האישה להתגרש כשהבעל מסרב? . 2 כשיש פסק דין רבני לחיוב או כפייה
להתגרש: לבעל אין זכות קניינית לסרב אלא חובה לגרש ולאישה זכות קניינית להתגרש,
1ברוח כלל של קלברזי ומלמד . 3 כאשר (עדיין) אין פסק דין רבני לחיוב להתגרש: לבעל
זכות קניינית לסרב הכפופה לתשלום פיצויים, ברוח כלל 2 של קלברזי ומלמד הרהורים .4
בדבר הצורך במדרג של שיעור הפיצוי לפי חומרת פסק הדין הרבני ♦ סוף דבר
Translated title of the contributionWho wants to buy my get (jewish divorce bill)?: Legal and economic aspects of the commodification of the right to divorce
Original languageHebrew
Pages (from-to)67-107
Number of pages40
Journalמחקרי משפט
Volume31
Issue number1
StatePublished - 2017

Cite this