מי רוצה להוציא ערמונים מן האש? שיקולי מדיניות בבג"ץ רובינשטיין

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

במאמר זה אנתח את שיקולי המדיניות שהעלו שופטי הרוב בבג"ץ רובינשטיין כנימוק לדחיית העתירה. שיקולים אלו עולים בקנה אחד עם טיעונים מרכזיים כנגד ביקורת שיפוטית בתחום מדיניות החינוך אשר נדונו בספרות החקרית בתחום זה: 1. טיעונים הקשורים בלגיטימיות של הביקורת השיפוטית על החלטות הרשות המחוקקת והמבצעת. 2. טיעונים הקשורים ביכולת מוסדית של בית המשפט להסדיר את מדיניות החינוך נוכח מורכבותו של תחום זה. 3. טיעונים הקשורים באפקטיביות של פסקי הדין, קרי ביישומם בשטח.
Original languageHebrew
Title of host publicationשומרי החומות
Subtitle of host publicationבג"ץ והחברה החרדית
Editorsגדעון ספיר, חיים זיכרמן
Place of Publicationצפרירים
StatePublished - 2023

Publication series

Nameפרסומי הפקולטה למשפטים
Publisherאוניברסיטת בר אילן

IHP publications

  • ihp
  • Education -- Curricula
  • Education and state
  • Israel -- Bet ha-mishpat ha-elyon
  • Judgments
  • Judicial power
  • Judicial review
  • Law enforcement
  • Religious education -- Law and legislation -- Israel

Cite this