מחקר הערכת תכנית אמו"ן - עבירות אלימות

באדי חסייסי, יעל ליטמנוביץ, דייויד וויסבורד, שני תשובה, טאינה פודלוב-טרחטנברג

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

לדוח זה שישה חלקים. החלק הראשון של דוח זה מציג את סל עבירות האלימות וממסגר אותו. החלק השני פונה לבחון את הראיות הקיימות לדבי היעילות של אסטרטגיות שונות לגבי סל עבירות האלימות באופן ספיציפי. החלק השלישי של הדוח פונה למחקר ההשפעה. הוא מתאר את המתודולוגיה בה נעשה שימוש: מחקר דמוי-ניסוי שמתאר תחנות שבחרו להתמקד בבעיה זו במסגרת תוכנית אמו"ן ומשווה לתחנות דומות שטיפלו בבעיה כחלק מפעילות משטרתית רגילה. שיטת מחקר זו פתוחה לצורך המחקר כדי לאפשר להסיק לגבי ההשפעה של השימוש בכלי השיטור תוך היזום להתמודדות עם בעיות פשיעה שונות. בדוח זה נציג שוב את השיטה שימת דגש על התאמות שנעשו לצורך בחינה זו. החלק הרביעי של הדוח מציג את תוצאות המחקר בנוגע ליעילות התוכנית בצמצום שיעורי עבירות האלימות. הממצאים מצביעים על כך שעל אף שבכלל תחנות ההתערבות נצפתה מגמה של ירידה באירועי האלימות בפוליגון אל מול תחנות הביקורת, ההבדלים לא נמצאו מובהקים סטטיסטית. בנוסף, מחוץ לפוליגון נצפתה עליה בחלק מתחנות ההתערבות לעומת תחנות הביקורת, לעיתים מובהקת. החלק החמישי מציג את ממצאי מחקר התהליך המשלים, שבחן את יישום התוכנית בארבעת תחנות ההתערבות. לגבי כל תחנה מוצגים ממצאים מרכזיים לגבי איכות היישום של שיטור יזום במסגרת תוכנית התקיפה. החלק האחרון דן בתוצאות של שני חלקי המחקר יחד, וגוזר מסקנות רחבות. (מות המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)247-282
Number of pages36
Journalהעיקר במחקר
StatePublished - 2020

IHP publications

  • ihp
  • Crime
  • Crime prevention
  • Evaluation
  • Law enforcement
  • Measurement
  • Mishteret Yiśraʾel
  • Statistics -- Tables
  • Violence

Cite this