מחקר בין-מדינתי של השפעתם של ערכי התרבות של שוורץ על הישגי PISA

Translated title of the contribution: A Cross-National examination of the effect of the Schwartz human values on PISA performance assessments

P. Benoliel, I. Berkovitch

  Research output: Contribution to conferencePaperpeer-review

  Abstract

  השפעתה הגוברת של הגלובליזציה על מדיניות החינוך מוכרת זה מכבר. השוואות בין-לאומיות חדשות של
  ביצועי תלמידים הפכו לאינדיקטורים משמעותיים למדידת איכות מערכת החינוך של מדינות בעולם
  )2010, Lingard .)יתרה מזו, השכיחות העולה של מבחנים בין-לאומיים כמו PISA' ,השאלת' מדיניות בין
  מדינות והתאמת מדיניות התגברו, ויש לאלו השלכות חשובות וניכרות על רפורמות ויישומן במערכות
  חינוך שונות )2013, Benavot & Meyer .)השלכה אחת כזו של מדידות סטנדרטיות היא חיזוק
  הלגיטימיות של ההנחה הסמויה כי עולם החינוך איננו מגוון מבחינה תרבותית. אולם קיימים הבדלים
  כלכליים, חברתיים ותרבותיים בין תלמידים מערביים ואסיאתיים, למשל, בנוגע לתפיסתם מהי הוראה
  ומהי למידה אפקטיבית )2012, Li .)
  מטרת המחקר הנוכחי הנה לבחון את ההשפעה של ערכים תרבותיים וחברתיים על ניבוי ביצועים
  חינוכיים. באופן ספציפי, המחקר מציע לבחון האם קיימים הבדלים בין מדינות בעלות הישגים גבוהים
  במבחני PISA לעומת מדינות בעלות הישגים נמוכים במבחני PISA על-פי מסגרת הערכים התרבותיים של
  שוורץ. בנוסף, המחקר הנוכחי בחן אילו מבין הערכים שתוארו על-ידי שוורץ )1999 ,2005 )הוא המנבא
  הטוב ביותר של הצלחה במבחני PISA.
  המחקר התבסס על מערך נתונים המכיל נתונים מ- Survey Values World) הערכים של שוורץ( וציוני
  PISA מ-2012 .המדגם כלל משתתפים מ-33 מדינות מתוך 65 מדינות ה-OECD .ממצאי ניתוחי רגרסיה
  הראו כי כאשר תמ"ג )תןצר מקומי גולמי( לנפש משמש כמשתנה בקרה, ערך ה"מסורת" של שוורץ נותר
  המנבא הטוב ביותר להצלחה של מדינה בשלושת תחומי הליבה של מבחני PISA( שפה, חשבון, מדעים(.
  ייתכן כי מעבר לפער כלכלי, ערכים תרבותיים בכלל, והערך "מסורת" בפרט, הנם בעלי תפקיד משמעותי
  בהסבר הישגים אקדמיים של מדינות.
  באופן פרדוקסלי, בעוד שגלובליזציה, במקרים מסוימים, הובילה למדיניות חינוכית ולערכים רב-
  תרבותיים המאתגרים את המסורת, המסורת עדיין עשויה לשמש לבניית זהות חברתית, לכידות חברתית
  וסולידריות לאומית אשר מהווים מרכיבים הכרחיים בעידן הגלובלי הדינמי. על-ידי זיהוי ההשפעה של
  ערכים תרבותיים ברמה הלאומית, מחקר זה עשוי לסייע לקובעי מדיניות להפוך את מערכות החינוך
  שלהם ליעילות יותר ולרגישות חברתית יותר.
  Translated title of the contributionA Cross-National examination of the effect of the Schwartz human values on PISA performance assessments
  Original languageHebrew
  StatePublished - 2017
  EventAnnual Conference of Educational Leadership Departments - Oranim College, Kiryat Tivon, Israel
  Duration: 21 May 201721 May 2017

  Conference

  ConferenceAnnual Conference of Educational Leadership Departments
  Country/TerritoryIsrael
  CityKiryat Tivon
  Period21/05/1721/05/17

  Cite this