מחויבות למקצוע בקרב סטודנטים מתחילים בעבודה סוציאלית: הקשר בין משתני רקע, מניעים לבחירת המקצוע ותפיסת מהות המקצוע

Translated title of the contribution: Commitment to the profession of novice social work students: Demographic characteristics, motives, perceptions of the profession

ענת פרוינד, ניקול דהאן, עידית בליט-כהן, אילה כהן

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המחקר מבקש לבדוק את הגורמים המשפיעים על המחויבות למקצוע של הסטודנט המתחיל ללמוד עבודה סוציאלית במוסדות להשכלה גבוהה בארץ, מבחינת משתני הרקע, מניעים לבחירת המקצוע ותפיסת מהות המקצוע. המחקר נערך בקרב מדגם של 450 סטודנטים בתחילת שנת הלימודים תשס"ח בארבעה בתי ספר לעבודה סוציאלית: באונ' העברית, באונ' חיפה (כולל המכללה החרדית בבני ברק הפועלת בחסותה), במכללת תל חי ובמרכז האוניברסיטאי אריאל. הממצאים מעלים שני פרופילים של הסטודנט המתחיל מבחינת המחויבות למקצוע: זה אשר בחר ללמוד את המקצוע מתוך רצון להביא לשינוי חברתי, המכיר בחשיבות הפעילות המקצועית הפרטנית והקהילתית גם יחד והמחויב למקצוע; לעומתו זה המבקש לעסוק בעתיד בטיפול פרטני, לא נמצא מחויב למקצוע במישרין, אלא באמצעות ההכרה בחשיבות הפעילות המקצועית הפרטנית בלבד. המאמר דן בממצאים ובהשלכותיהם על מקצוע העבודה הסוציאלית בכלל ועל ההכשרה לעסוק בו בפרט.
Translated title of the contributionCommitment to the profession of novice social work students: Demographic characteristics, motives, perceptions of the profession
Original languageHebrew
Pages (from-to)115-143
Number of pages29
Journalביטחון סוציאלי
Volume88
StatePublished - 2012

IHP publications

  • ihp
  • College students
  • Commitment (Psychology)
  • Organizational commitment
  • Social workers -- Training of
  • Vocational guidance

Cite this